Våre avsendere

Vi som investerer i morgendagens voksne

Her finner du alle myndigheter, organisasjoner og bedrifter som satser på morgendagens voksne – våre avsendere som akkurat nå distribuerer sitt undervisningsmateriell gjennom oss for at Norges lærere og elever skal kunne se virkeligheten utenfor skolen. Klikk på den aktuelle avsenderen for å gå videre til deres materiell og informasjonsside.
Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan
ADHD Norge
Amnesty International Norge
Apotekforeningen
Blå Kors Norge
Cerebral Parese foreningen
Den norske kirke v/ Kirkerådet
Det frivillige skyttervesen
Dyrebeskyttelsen Norge
Ergoterapeutene
Europabevegelsen
For Fangers Pårørende (FFP)
Forbrukerrådet
Frivillighet Norge
HLF - Hørselhemmedes Landsforbund
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Juvente
Kreftforeningen
KS Kommunesektorens organisasjon
Kvinnefronten
LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Miljødirektoratet
Norsk Kennel Klub
Petroleumstilsynet
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Stiftelsen Norsk brannvernforening
STL Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Ungdomstelefonen
Ut av klasserommet
Topplisten