Våre avsendere

Vi som investerer i morgendagens voksne

Her finner du alle myndigheter, organisasjoner og bedrifter som satser på morgendagens voksne – våre avsendere som akkurat nå distribuerer sitt undervisningsmateriell gjennom oss for at Norges lærere og elever skal kunne se virkeligheten utenfor skolen. Klikk på den aktuelle avsenderen for å gå videre til deres materiell og informasjonsside.
Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan
ADHD Norge
Amnesty International Norge
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
Apotekforeningen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Blå Kors Norge
Boliden Group
Cerebral Parese foreningen
Det frivillige skyttervesen
Education Abroad
Ergoterapeutene
Europabevegelsen
For Fangers Pårørende (FFP)
Forbrukerrådet
Havindustritilsynet
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet - Bergen
Juvente
KILROY Norway AS
LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Miljødirektoratet
Nafo/nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
Norsk Kennel Klub
Norsk Trevarer
Operasjon Dagsverk
Psoriasis- og eksemforbundet
Rådet for psykisk Helse
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Røde Kors
Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) ved Høgskolen i Innlandet
STS Education
Ungdomstelefonen
Velg skog AS del av NHO Mat & Drikke
Topplisten