El og It forbundet

EL og IT Forbundet er et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Hos oss har ungdommen en stemme, slik at de selv kan påvirke hva forbundet gjør for en bedre skole, en god læretid og et trygt arbeidsliv. Vi ønsker mange og aktive elevmedlemmer fordi det gjør oss relevante for framtidas arbeidsliv.

Trykt materiell for bestilling

El og IT Forbundet

En dårlig læretid kan i verste fall forfølge eleven gjennom hele yrkeslivet. Om elevene er kjent med hva de har krav på, og hva som forventes av dem i arbeidslivet, så er det er en god start.

 Hei Dagfinn! Fortell litt om EL og IT Forbundet. Hva er deres oppgave?
Vi er et LO-forbund for ansatte innen IKT, energi og elektro. Vi har et godt utbygd apparat over hele landet. Vår hovedoppgave er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Medlemmer som ber om hjelp eller råd skal få det hos oss. En av våre kjernesaker er at arbeid som krever fagkompetanse skal bli gjort av fagfolk, ikke ufaglærte. Vi tilbyr også en rekke medlemsfordeler, som for eksempel støtte til etter- og videreutdanning, gunstige forsikringer og rabatter på reiser og opplevelser, sier Dagfinn.

Dere har laget heftet «Klar for læretiden». Hvorfor har dere gjort det?
Rett og slett fordi vi vet at mange lærere er opptatt av elevene skal få en god læretid. En dårlig læretid kan i verste fall forfølge eleven gjennom hele yrkeslivet. Om elevene er kjent med hva de har krav på, og hva som forventes av dem i arbeidslivet, så er det er en god start. Derfor har vi skrevet en enkel innføring i både rettigheter og plikter. Heftet inneholder også gode tips og er ment som en nyttig lykke til videre-hilsen fra læreren til sine elever, sier Dagfinn.

Hva er deres beste råd til ungdommer som tar sine første skritt ut i arbeidslivet?
Utover det som står i heftet, så har jeg to råd. For det første så er det viktig å huske at ingenting kommer av seg selv, heller ikke et godt arbeidsliv. Mange i Norge er med i et fagforbund, og det har gitt oss gode lønninger, et trygt arbeidsliv og innflytelse over egen arbeidsplass. For å beholde dette så må man bli medlem. For det andre så er man aldri ferdig utlært som fagfolk. Ting utvikler seg, så sørg for faglig påfyll gjennom hele yrkeslivet. Også her tilbyr vi kurs eller støtteordninger, sier Dagfinn.

Dagfinn Homdal Svanøe, ungdomsleder i EL og IT Forbundet