Personvernerklæring

Vi ivaretar ditt personvern og prioriterer alltid vern av all informasjon som våre brukere og kunder betror oss. Slik behandler vi informasjon om deg.

Vi i subjectaid.no er å anse som behandlingsansvarlig for all informasjon vi samler inn fra og om deg. Vi ivaretar ditt personvern og prioriterer alltid vern av all informasjon som våre brukere og kunder betror oss. Vi følger de lover og regler som finnes, eksempelvis personvernforordningen og den praksis som følger av denne.

Vi behandler også opplysninger om deg hvis det finnes rettslige forpliktelser eller rettigheter for oss å behandle opplysningene, eksempelvis for slike formål som følger av regnskaps- og skattelovgivning.

Vi behandler også informasjonen for at du skal få så relevante tilbud og innbydelser som mulig siden vi har en interesse av å få markedsføre produkter og tjenester. Vi har også interesse av å kunne analysere og gjøre undersøkelser for å kunne forbedre våre produkter og tjenester, og forbedre din opplevelse på nettstedet. Vi må til slutt kunne være behjelpelige når du kontakter oss, og den behandlingen er nødvendig for vår og din interesse av å kunne hjelpe deg med saken din.

 

Foremålet med innsamlingen av personopplysningene

Personopplysninger som leveres til subjectaid.no, samles i ett eller flere registre for å oppfylle ett eller flere av følgende formål:

  • Administrative formål – opplysningene brukes for å kunne administrere utsendelse av det materialet som den registrerte personen har bestilt.
  • Analysevirksomhet – opplysningene brukes som dokumentasjon for analyse av hvem som er bestiller med det formål å utvikle materialet.
  • Markedsføringsvirksomhet – opplysningene brukes som dokumentasjon for markedsføringskontakter, dvs. utsendelse per post og e-post.

 

Mottaker og overføring til tredjepart

For å oppfylle formålene ovenfor vil personopplysningene dine bli behandlet av oss, men kan også bli gitt ut til, og behandlet av, våre serviceleverandører, for eksempel it-leverandører, distribusjonsforetak eller markedsføringspartnere, for eksempel nyhetsbrevsystem. De som er avsender av materialet du har bestilt, vil også få tilgang til opplysninger om deg som bestiller. Disse kan brukes for markedsføringsformål av disse avsenderne, og de vil informere deg om sin personopplysningsbehandling når de kontakter deg.

Vi iverksetter alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at informasjonen håndteres sikkert og med et tilstrekkelig vernenivå ved overføring eller deling til tredjepart.

Videre kan personopplysningene bli gitt ut hvis dette er fastsatt i lov, forskrift eller myndighetsvedtak.

 

Hvilken informasjon behandler vi om deg?

Du kan gi opplysninger om deg selv på flere forskjellige måter, f.eks. når du fyller ut skjema på subjectaid.no, bruker tjenester og bestiller produkter, eller når du kontakter oss på forskjellige måter. De personopplysninger du kan tenkes å måtte gi ut, er blant annet navn, arbeidsplass, adresse, postnummer, telefonnummer, e-postadresse.

 

Når du bruker nettstedet og våre tjenester, kan vi også samle inn følgende informasjon om deg.

  • Informasjon om de tjenester som du har bestilt.
  • Atferdsinfromasjon om hvordan du bruker nettstedet, f.eks. bruk av våre tjenester, svartid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du kom til og forlot tjenesten.
  • Enhetsinformasjon som IP-adresse på nettverksnivå, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

I og med at du gir opplysninger til subjectaid.no, gir du din tillatelse til at vi registrerer og lagrer opplysninger om hva du har bestilt, og behandler de angitte personopplysningene for angitte formål.

  • Når det gjelder oppfyllelse av vår overenskomst, er det rettslige grunnlaget for vår håndtering av personopplysningene dine vårt avtaleforhold.
  • Det finnes også andre lover som krever at vi behandler personopplysningene en lengre periode, eksempelvis regnskapsloven.
  • Med hjemmel i vår berettigede interesse lager vi også statistikk for virksomhetsoppfølging og evaluering av våre tjenester. Personopplysningene anonymiseres imidlertid under statistikkutarbeidelsen på en slik måte at informasjonen ikke direkte kan knyttes til en enkeltperson.
  • Kontaktopplysningene brukes også for å sende tilbud og annen markedsføring til deg fra oss. Også dette gjør vi med hjemmel i vår berettigede interesse.

 

Periode for lagring

Subjectaid.no lagrer informasjonen om deg så lenge som det er nødvendig med hensyn til formålene med behandlingen, for eksempel så lenge du er kunde hos oss. For markedsføringsformål brukes ikke informasjon som er eldre enn 3 år etter at du sluttet å være kunde hos oss. Dette innebærer rent praktisk at opplysninger slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige for analyser eller direktemarkedsføring for de formål som de har blitt samlet inn for.

Videre kommer vi til å beholde visse personopplysninger så lenge som det kreves ifølge lovfestede lagringstider, eksempelvis 7 år i samsvar med regnskapsloven. Vi kan også lagre informasjonen for å kunne overvåke våre rettslige interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess.

Ved all håndtering av personopplysninger overholdes imidlertid alltid høy sikkerhet og fortrolighet.

 

Dine rettigheter

Som fysisk person og hvis personopplysninger som behandles, har du mange rettigheter.

Du har alltid rett til å få innsyn i personopplysningene, og hvis du ønsker informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du alltid kreve dette i form av et registerutdrag (se adresse nedenfor). Du vil få svar innen en måned fra søknaden ble sendt. Ved særlige grunner kan denne perioden forlenges med ytterligere to måneder. Hvis vi må benytte forlengelsestiden, kommer vi til å gi deg beskjed om dette. Hvis du legger merke til feilaktig, misvisende eller ufullstendig informasjon om deg selv, kan du kreve korrigering.

I visse tilfeller har du rett til å kreve å få personopplysningene slettet («retten til å bli glemt»), for eksempel hvis personopplysningene er blitt behandlet ulovlig. Du kan imidlertid ikke få opplysninger slettet hvis det finnes rettslige forpliktelser eller rettigheter for oss å beholde opplysningene. Ytterligere eksempel på at vi kan ha rett til å si nei til anmodningen, er forpliktelser som følger av regnskaps- og skattelovgivning. Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

I visse tilfeller har du også rett til å innvende mot behandling av opplysningene. Hvis det foreligger slike omstendigheter, kan vi bare fortsette å behandle opplysningene hvis det er mulig å vise at det finnes tungtveiende berettiget grunn til at opplysningene må behandles. Disse grunnene skal da veie tyngre enn den enkeltes interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen skjer for fastsettelse, utøvelse eller forsvar av rettslig krav.

Hvis du ikke vil at vi behandler personopplysningene dine for direktemarkedsføring, kan du gi oss beskjed om dette. I hvert nyhetsbrev kommer du også til å informeres om din mulighet til å avregistrere deg fra fortsatte nyhetsbrev.

 

Lenker på nettstedet

På subjetaid.no kan det forekomme lenker og/eller henvisninger til andre nettsteder. Denne informasjonen gjelder ikke for disse nettstedene, og vi har ikke ansvar for den behandling av personopplysninger som skjer på disse nettstedene. Du bør lese disse nettstedenes personvernerklæringer før du gir ut personopplysningene dine.

 

Informasjonskapsler

Vi bruker også informasjonskapsler (og andre lignende teknikker) for å samle inn informasjon om deg eller det utstyret du bruker. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler her. 

 

Kontakt oss

Subjectaid AS (991394354) er ansvarlig for den behandling som skjer ved besøk eller bruk av tilgjengelige produkter og tjenester på nettstedet. Kontakt oss gjerne på nedenstående postadresse, e-post eller telefon.

Postadresse: Subjectaid, P.b 1681 Vika, 0120 Oslo
E-post: info@subjectaid.no
Telefon: 22 83 18 00
 

Klage

Hvis du mener at vi har behandlet opplysningene feilaktig, ser vi gjerne at du i første rekke kontakter oss på info@subjectaid.no.