Kostnadsfrie seminar

Her ser du aktuelle kostnadsfrie seminarer, konferanser, workshops, skoleprosjekter og kursdager for skolepersonell. Disse arrangeres av myndighetene, organisasjonene og bedriftene som deltar på subjectaid.no. De er helt kostnadsfrie for deg som er pedagog. Les mer ved å klikke på de ulike arrangementene nedenfor.

Ingeniører for en dag hos Engineerium

På Engineerium lærer elever i alle aldre om teknologi, innovasjon og energi.

Ingeniører for en dag hos Engineerium

På Engineerium lærer elever i alle aldre om teknologi, innovasjon og energi.

Interaktivt kunnskapssenter for videregående skole i Norges Bank

Norges Bank Kunnskapssenter tilbyr gratis besøk med læringsspillet Horisont, et rollespill om sentrale økonomisk tema og Norges Banks rolle i samfunnet.

Interaktivt kunnskapssenter for videregående skole i Norges Bank

Norges Bank Kunnskapssenter tilbyr gratis besøk med læringsspillet Horisont, et rollespill om sentrale økonomisk tema og Norges Banks rolle i samfunnet.

Interaktivt økonomispill for 9.trinn, 10.trinn og VGS i Nordea Bank

Nordea Bank tilbyr gratis besøk med læringsspillet Ta kontroll, et læringsverktøy i personlig økonomi.

Interaktivt økonomispill for 9.trinn, 10.trinn og VGS i Nordea Bank

Nordea Bank tilbyr gratis besøk med læringsspillet Ta kontroll, et læringsverktøy i personlig økonomi.

Inviter Amnesty til å holde samtykke-workshop i ditt klasserom!

Her får elevene lære hva samtykke er, myter rundt temaet, og hvilken betydning en samtykkelov vil ha for individ og samfunn.

Inviter Amnesty til å holde samtykke-workshop i ditt klasserom!

Her får elevene lære hva samtykke er, myter rundt temaet, og hvilken betydning en samtykkelov vil ha for individ og samfunn.

KS Ung og KS Besøkssenter

I KS Besøkssenter i Oslo kan elever spille det interaktive læringsspillet Kommunespillet. Det er gratis å komme på besøk!

KS Ung og KS Besøkssenter

I KS Besøkssenter i Oslo kan elever spille det interaktive læringsspillet Kommunespillet. Det er gratis å komme på besøk!

Lær mer om en av Norges viktigste næringer hos The Salmon

Hos kunnskapssenteret The Salmon er tematikken havet som fremtidens matfat. Skoleopplegget dekker teknologi og bærekraftig matproduksjon, samfunnsøkonomisk betydning, yrkesmuligheter og laks som mat.

Lær mer om en av Norges viktigste næringer hos The Salmon

Hos kunnskapssenteret The Salmon er tematikken havet som fremtidens matfat. Skoleopplegget dekker teknologi og bærekraftig matproduksjon, samfunnsøkonomisk betydning, yrkesmuligheter og laks som mat.

Operasjon dagsverk

Webinaret er gratis og vil ha fokus på hvordan skolen kan gjennomføre prosjektvalg og stemme frem årets OD, og hvordan dette henger sammen med demokrati & medborgerskap og elevmedvirkning i skolen.

Operasjon dagsverk

Webinaret er gratis og vil ha fokus på hvordan skolen kan gjennomføre prosjektvalg og stemme frem årets OD, og hvordan dette henger sammen med demokrati & medborgerskap og elevmedvirkning i skolen.

Opp til meg - Livsmestringskonferansen 2023

Formålet med konferansen er å gi elever og ansatte i ungdomsskolen økt kompetanse på hva livsmestring er og samtidig fremme det tverrfaglige temaet; folkehelse og livsmestring.

Opp til meg - Livsmestringskonferansen 2023

Formålet med konferansen er å gi elever og ansatte i ungdomsskolen økt kompetanse på hva livsmestring er og samtidig fremme det tverrfaglige temaet; folkehelse og livsmestring.

Opp til meg – skolebesøk med interaktiv rusforebyggende undervisning

Ønsker du et besøk fra oss? Vi holder interaktive opplegg med gruppeøvelser for skoleklasser, konfirmanter og andre grupper på ungdomstrinnet.

Opp til meg – skolebesøk med interaktiv rusforebyggende undervisning

Ønsker du et besøk fra oss? Vi holder interaktive opplegg med gruppeøvelser for skoleklasser, konfirmanter og andre grupper på ungdomstrinnet.

Skoleopplegg med besøk i Kreftforeningens Vitensenter

Kreftforeningens Vitensenter tilbyr både gratis skolebesøk i senteret i Oslo og digitale undervisningsopplegg. Våre skoleopplegg passer best for 10. trinn og videregående skole.

Skoleopplegg med besøk i Kreftforeningens Vitensenter

Kreftforeningens Vitensenter tilbyr både gratis skolebesøk i senteret i Oslo og digitale undervisningsopplegg. Våre skoleopplegg passer best for 10. trinn og videregående skole.

Vi vil komme til din skole! - Europabevegelsen

Vi tilbyr oss å komme til klasser og skoler som ønsker å lære mer om EU eller EØS-avtalen. Med våre foredrag vil vi på en lett forståelig måte gi en grunnleggende innføring i EU og EØS.

Vi vil komme til din skole! - Europabevegelsen

Vi tilbyr oss å komme til klasser og skoler som ønsker å lære mer om EU eller EØS-avtalen. Med våre foredrag vil vi på en lett forståelig måte gi en grunnleggende innføring i EU og EØS.