Vi vil komme til din skole! - Europabevegelsen

Vi tilbyr oss å komme til klasser og skoler som ønsker å lære mer om EU eller EØS-avtalen. Med våre foredrag vil vi på en lett forståelig måte gi en grunnleggende innføring i EU og EØS.

Foredrag om EU/EØS til skoler

Vi tilbyr oss å komme til klasser og skoler som ønsker å lære mer om EU eller EØS-avtalen. Det er selvsagt helt gratis for alle skoler.

I foredraget om EU tar vi for oss EUs historie og utvikling, hvordan EU er bygget opp og fungerer som politisk system, og hvilke utfordringer unionen står ovenfor. I foredraget om EØS-avtalen ser vi på hva EØS er, og hvordan Norge samarbeider med EU. Det blir i begge foredragene også gitt aktuelle eksempler og oppgaver. Hvis det er ønskelig kan vi også lage mer skreddersydde presentasjoner.

Vi tilbyr også foredrag om EUs klimasamarbeid etterfulgt av rollespill. Hele opplegget tar cirka 3 timer.

Registrer her