Distribuer informasjonsmateriell til skolen via oss

Subjectaid.no er en markedsførings- og distribusjonskanal for informasjon fra næringslivet til skolen. Materiellet kan f.eks. være brosjyrer, bøker og filmer fra myndigheter, organisasjoner og bedrifter.

Har du noe viktig å fortelle?

Subjectaid.no er kanalen mellom skole og næringsliv. Vi gir elever fra hele Norge mulighet til å ta del i ting som ikke alltid står i skolebøkene – et innblikk i verden rundt oss.

Det er mange grunner til at lærere velger å bestille materiell fra subjectaid.no. Noen bruker det som illustrasjon til det læreboken beskriver. Andre bruker det som diskusjonsunderlag eller sammenlikningsmateriale. Noen lærere bruker det som springbrett til et nytt emne. Alle føler imidlertid at de vinner tid – lærernes store mangelvare – når tilgjengelig, kostnadsfritt materiell finnes samlet på ett og samme sted – her hos subjectaid.no.

 

Nå ut effektivt til skolen

Våre medlemmer, som alle har sitt virke i skolen, går regelmessig inn på subjectaid.no og ser hvilke kostnadsfrie materiell som vil passe til undervisningen. Det kan f.eks. være brosjyrer, bøker og filmer fra myndigheter, organisasjoner og bedrifter. Materiellet skal være relevant for skolen, men behøver ikke å være tilrettelagt for målgruppen.

 

Subjectaid.no - en helhetsløsning

Subjectaid.no lagerfører, pakker, distribuerer og markedsfører ditt trykte materiell. Markedsføringen skjer gjennom utsendelse av brosjyrer, annonser, bilag i aviser, banneannonser og e-post. At subjectaid.no fyller en viktig funksjon merkes på den store interessen som vises, både fra lærere og representanter for næringslivet.

 

Vil du satse på morgendagens voksne?

Vil du også være med på å gjøre dine kunnskaper og din bedrift synlig for lærere og elever, rett og slett vise at du finnes og er interessert i skolen? Da håper vi du vil benytte subjectaid.no – kanalen som er like enkel for lærerne som den er effektiv for deg!Velkommen til å kontakte oss:

Edvard Lind
edvard.lind@subjectaid.no

Linus Ketzel
linus.ketzel@subjectaid.no

Kajsa-Maria Mørck
kajsa-maria.morck@subjectaid.no