Minotenk - minoritetspolitisk tenketank

Minotenk er en politisk uavhengig tankesmie som ble stiftet i 2010 av Abid Q. Raja. Minotenk jobber med minoritetspolitiske temaer og problemstillinger. Minotenk jobber for å fremme likestilling og inkludering.  

Å styrke krysskulturell identitet, pluralisme, medborgerskap, tilhørighet og representasjon er Minotenks viktigste målsettinger. Vi tilbyr ressurser for skoler, myndigheter, forskere og medier. Vårt virke er verdimessig forankret i FNs menneskerettigheter. Minotenk har blant annet tidligere utgitt "iLove2 - Seksuell helse" (2019) og "Håndbok mot rasisme" (2021). 

Trykt materiell for bestilling