Les våre intervjuer

Her finner du intervjuer med myndighetene, organisasjonene og bedriftene som distribuerer sitt kostnadsfrie informasjonsmateriell til skolen gjennom oss.
Actis - rusfeltets samarbeidsorgan

Actis og medlemsorganisasjonene våre opptatt av å jobbe opp mot politikerne for at vi skal få en ruspolitikk i Norge som bidrar til god helse og legger til rette for meningsfulle liv.

Actis - rusfeltets samarbeidsorgan

Actis og medlemsorganisasjonene våre opptatt av å jobbe opp mot politikerne for at vi skal få en ruspolitikk i Norge som bidrar til god helse og legger til rette for meningsfulle liv.

ADHD Norge - om tegneserien

Mange har oppfatninger om ADHD og mener mye, uten å ha riktig kunnskap. Vi håper lærere kan bruke hefte som et undervisningsgrunnlag til å diskutere diagnosen og øke kunnskapen både til læreren selv og klassekamerater.

ADHD Norge - om tegneserien

Mange har oppfatninger om ADHD og mener mye, uten å ha riktig kunnskap. Vi håper lærere kan bruke hefte som et undervisningsgrunnlag til å diskutere diagnosen og øke kunnskapen både til læreren selv og klassekamerater.

Amnesty International

Amnesty Internationals visjon er en verden hvor alle mennesker får sine menneskerettigheter innfridd, alltid.

Amnesty International

Amnesty Internationals visjon er en verden hvor alle mennesker får sine menneskerettigheter innfridd, alltid.

Apotekforeningen

Farmasi er et lite fagområde, og det er få ungdom som kjenner til studiet og jobbmulighetene. Et viktig poeng er f.eks. at det er mulig å få jobb i hele landet, og man kan bli leder for et apotek allerede i ung alder.

Apotekforeningen

Farmasi er et lite fagområde, og det er få ungdom som kjenner til studiet og jobbmulighetene. Et viktig poeng er f.eks. at det er mulig å få jobb i hele landet, og man kan bli leder for et apotek allerede i ung alder.

Barneombudet

Barn og unge skal vite at de har en rett til å delta i samfunnet og få sagt sin mening i saker som angår dem.

Barneombudet

Barn og unge skal vite at de har en rett til å delta i samfunnet og få sagt sin mening i saker som angår dem.

Blå Kors Norge

Mange som jobber i skolen forteller at det kan være vanskelig å åpne opp for gode samtaler om alkohol og andre rusmidler. Vi vil gjøre det lettere å ta samtalen ved å tilby konkrete verktøy som du kan ta i bruk.

Blå Kors Norge

Mange som jobber i skolen forteller at det kan være vanskelig å åpne opp for gode samtaler om alkohol og andre rusmidler. Vi vil gjøre det lettere å ta samtalen ved å tilby konkrete verktøy som du kan ta i bruk.

Children At Risk Foundation

Les om arbeid for å bedre situasjonen for barn som lever i urbane risikoområder. Vi har våre prosjekter i Brasil, i São Paulo regionen. Vi kaller disse barna risikobarn, og det begrepet omfatter både gatebarn og barn og unge som vokser opp i favelaområder, preget av fattigdom, rus, kriminalitet og vold.

Children At Risk Foundation

Les om arbeid for å bedre situasjonen for barn som lever i urbane risikoområder. Vi har våre prosjekter i Brasil, i São Paulo regionen. Vi kaller disse barna risikobarn, og det begrepet omfatter både gatebarn og barn og unge som vokser opp i favelaområder, preget av fattigdom, rus, kriminalitet og vold.

Den norske kirke

Opplegget heter ««Homo, hore, jøde, terrorist, svarting» – sier vi». Vi tenker at økt kunnskap og samtale om rasisme og diskriminering er nødvendig for å muliggjøre inkluderende og rause samfunn, med rom for forskjeller.

Den norske kirke

Opplegget heter ««Homo, hore, jøde, terrorist, svarting» – sier vi». Vi tenker at økt kunnskap og samtale om rasisme og diskriminering er nødvendig for å muliggjøre inkluderende og rause samfunn, med rom for forskjeller.

Det frivillige Skyttervesen

Skyting kan på samme måte som andre idretter være en morsom og alternativ aktivitet i blant annet kroppsøving, valgfag og på aktivitetsdager. I tillegg er skyting spesielt godt egnet som et spesialpedagogisk verktøy rettet mot elever med konsentrasjonsvansker.

Det frivillige Skyttervesen

Skyting kan på samme måte som andre idretter være en morsom og alternativ aktivitet i blant annet kroppsøving, valgfag og på aktivitetsdager. I tillegg er skyting spesielt godt egnet som et spesialpedagogisk verktøy rettet mot elever med konsentrasjonsvansker.

Dyrebeskyttelsen

Vi har som mål å få mer dyrevelferd inn på timeplanen. Vi håper at medlemsbladene våre bidrar til at lærere og forelesere setter mer fokus på dyrevelferd i undervisningen, enn det som er tilgjengelig i lærebøkene i dag.

Dyrebeskyttelsen

Vi har som mål å få mer dyrevelferd inn på timeplanen. Vi håper at medlemsbladene våre bidrar til at lærere og forelesere setter mer fokus på dyrevelferd i undervisningen, enn det som er tilgjengelig i lærebøkene i dag.

Ecpat Norge

Seksuelle overgrep rammet dessverre et høyt antall barn og unge i Norge. Ifølge Folkehelserapporten oppgir 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter at de har opplevd overgrep i barne- og ungdomsalderen. Dette kan medføre alvorlige traumer som varer livet ut.

Ecpat Norge

Seksuelle overgrep rammet dessverre et høyt antall barn og unge i Norge. Ifølge Folkehelserapporten oppgir 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter at de har opplevd overgrep i barne- og ungdomsalderen. Dette kan medføre alvorlige traumer som varer livet ut.

El og IT Forbundet

En dårlig læretid kan i verste fall forfølge eleven gjennom hele yrkeslivet. Om elevene er kjent med hva de har krav på, og hva som forventes av dem i arbeidslivet, så er det er en god start.

El og IT Forbundet

En dårlig læretid kan i verste fall forfølge eleven gjennom hele yrkeslivet. Om elevene er kjent med hva de har krav på, og hva som forventes av dem i arbeidslivet, så er det er en god start.

Europabevegelsen

Det er viktig at alle som skal danne seg en mening om Europa, og EU, får kunnskapen til kvalifisert meningsdannelse. Europabevegelsen tilstreber å avpolitisere kunnskapen og forholder seg kun til det som fremkommer gjennom forskning.

Europabevegelsen

Det er viktig at alle som skal danne seg en mening om Europa, og EU, får kunnskapen til kvalifisert meningsdannelse. Europabevegelsen tilstreber å avpolitisere kunnskapen og forholder seg kun til det som fremkommer gjennom forskning.

FN-sambandet

Kunnskap om hvordan FN som en organisasjon for samarbeid fungerer, og også kunnskap om internasjonal politikk, vil legge grunnlaget for at de selv kan bli aktive, deltagende individer.

FN-sambandet

Kunnskap om hvordan FN som en organisasjon for samarbeid fungerer, og også kunnskap om internasjonal politikk, vil legge grunnlaget for at de selv kan bli aktive, deltagende individer.

Forbrukerrådet

Intervju med Elisabeth Realfsen, Redaktør og daglig leder på Finansportalen som forteller om deres arbeid og deres læringsressurs i personlig økonomi for matematikk fellesfag i 10.årstrinn.

Forbrukerrådet

Intervju med Elisabeth Realfsen, Redaktør og daglig leder på Finansportalen som forteller om deres arbeid og deres læringsressurs i personlig økonomi for matematikk fellesfag i 10.årstrinn.

Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG)

Mange ønsker å kunne velge tegnspråk som fremmedspråk, og vi vet at noen skoler har fått til dette. Barna vil ofte lære seg tegn, og spør om alfabetet. Og de lærer fort!

Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG)

Mange ønsker å kunne velge tegnspråk som fremmedspråk, og vi vet at noen skoler har fått til dette. Barna vil ofte lære seg tegn, og spør om alfabetet. Og de lærer fort!

Foreldreutvalget For Grunnopplæringen (FUG)

FUG er opptatt av at trivsel og trygghet på skolen er et felles ansvar, og er grunnlaget for all læring.

Foreldreutvalget For Grunnopplæringen (FUG)

FUG er opptatt av at trivsel og trygghet på skolen er et felles ansvar, og er grunnlaget for all læring.

Frivillighet Norge

Ved å bli kjent med frivilligheten vil kan elevene bli inspirert til å engasjere seg for en sak, gjøre en frivillig innsats eller bidra i lokalsamfunnet og demokratiet.

Frivillighet Norge

Ved å bli kjent med frivilligheten vil kan elevene bli inspirert til å engasjere seg for en sak, gjøre en frivillig innsats eller bidra i lokalsamfunnet og demokratiet.

Grønt Punkt

Kunnskap skaper engasjement og vi tror at denne formen for læring engasjerer. Barns engasjement for miljø er oppriktig og svært viktig. De er enda flinkere enn voksne, og vår erfaring viser at barna gjerne tar med seg både gode kildesorteringsvaner og miljøbudskap hjem fra skolen.

Grønt Punkt

Kunnskap skaper engasjement og vi tror at denne formen for læring engasjerer. Barns engasjement for miljø er oppriktig og svært viktig. De er enda flinkere enn voksne, og vår erfaring viser at barna gjerne tar med seg både gode kildesorteringsvaner og miljøbudskap hjem fra skolen.

If Skadeforsikring

If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap, sier Ulf Bäckman hos If, som er ansvarlig for Forever Young. If tilbyr hele spekteret av skadeforsikringer, og våre kunder omfatter alt fra privatpersoner til globale industribedrifter.

If Skadeforsikring

If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap, sier Ulf Bäckman hos If, som er ansvarlig for Forever Young. If tilbyr hele spekteret av skadeforsikringer, og våre kunder omfatter alt fra privatpersoner til globale industribedrifter.

Intervju Senter for likestilling

Vi håper at undervisningsoppleggene vi foreslår i boka kan brukes i ulike fag, knyttet til ulike temaer, gjennom hele året – gjerne i tverrfaglig samarbeid.

Intervju Senter for likestilling

Vi håper at undervisningsoppleggene vi foreslår i boka kan brukes i ulike fag, knyttet til ulike temaer, gjennom hele året – gjerne i tverrfaglig samarbeid.

Juvente

Vi ser at lærere har forskjellige ønsker når det kommer til undervisning om rusmidler – noen ønsker et ferdig snekret opplegg, mens noen ønsker elementer de kan trekke inn i et opplegg de har utarbeidet selv.

Juvente

Vi ser at lærere har forskjellige ønsker når det kommer til undervisning om rusmidler – noen ønsker et ferdig snekret opplegg, mens noen ønsker elementer de kan trekke inn i et opplegg de har utarbeidet selv.

Juvente om prosjektet "Opp til meg"

For deg som er lærer eller på andre måter er i kontakt med ungdom, kan Opp til meg hjelpe med å skape en interaktiv undervisning som oppfordrer til refleksjon rundt hvordan de ønsker å leve livene sine.

Juvente om prosjektet "Opp til meg"

For deg som er lærer eller på andre måter er i kontakt med ungdom, kan Opp til meg hjelpe med å skape en interaktiv undervisning som oppfordrer til refleksjon rundt hvordan de ønsker å leve livene sine.

KFUK-KFUM-Speiderne

Vi håper å inspirere til mer friluftsliv, som er en av våre kjerneverdier. Barn og unge sitter generelt alt for mye stille, -men man trenger ikke sitte stille for å lære noe!

KFUK-KFUM-Speiderne

Vi håper å inspirere til mer friluftsliv, som er en av våre kjerneverdier. Barn og unge sitter generelt alt for mye stille, -men man trenger ikke sitte stille for å lære noe!

Klima- og miljødepartementet

Å kunne lese i naturfag handler om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster. Vi tror de kan inspirere skolene til å utforske nærmiljøet sitt, kanskje de også har et hult tre i nærheten, slik Pippi hadde?

Klima- og miljødepartementet

Å kunne lese i naturfag handler om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster. Vi tror de kan inspirere skolene til å utforske nærmiljøet sitt, kanskje de også har et hult tre i nærheten, slik Pippi hadde?

Kommunalbanken

Det aller største problemet med klimaendringene er at de er globale, de treffer alle verdensdeler uansett om de har gjort noe for å redusere utslippene sine eller ikke – og det treffer ofte aller hardest de områdene som har minst utslipp, slik som stillehavsøyer og utviklingsland.

Kommunalbanken

Det aller største problemet med klimaendringene er at de er globale, de treffer alle verdensdeler uansett om de har gjort noe for å redusere utslippene sine eller ikke – og det treffer ofte aller hardest de områdene som har minst utslipp, slik som stillehavsøyer og utviklingsland.

Kreftforeningen

Intervju med Ingvill Moe - Prosjektleder Kreftforeningens Vitensenter om deres 3 undervisningsopplegg om levevaner og helse, rettet mot elever i 10. trinn og VG1.

Kreftforeningen

Intervju med Ingvill Moe - Prosjektleder Kreftforeningens Vitensenter om deres 3 undervisningsopplegg om levevaner og helse, rettet mot elever i 10. trinn og VG1.

Kreftforeningen

Intervju med Mona Bjelland - Prosjektleder og spesialrådgiver forteller om tegneseriekurs for aldersgruppen 9-12 år. Målet med oppleggene er å bidra til tverrfaglig tegneglede, med utgangspunkt i tema som mat og måltider, bevegelse, følelser, søvn og solvett.

Kreftforeningen

Intervju med Mona Bjelland - Prosjektleder og spesialrådgiver forteller om tegneseriekurs for aldersgruppen 9-12 år. Målet med oppleggene er å bidra til tverrfaglig tegneglede, med utgangspunkt i tema som mat og måltider, bevegelse, følelser, søvn og solvett.

Kvinnefronten

1 av 5 jenter under 18 har vært utsatt for overgrep, og mange kjente overgriperen. Det er derfor viktig å bevisstgjøre ungdommer om at alle har rett til å sette sine egne grenser og de må respektere andres.

Kvinnefronten

1 av 5 jenter under 18 har vært utsatt for overgrep, og mange kjente overgriperen. Det er derfor viktig å bevisstgjøre ungdommer om at alle har rett til å sette sine egne grenser og de må respektere andres.

Kystverket

Intervju med Hans Petter Mortensholm, Miljøberedskapsdirektør i Kystverket. Kystverket har dyktige fagfolk og overvåkningssystemer som hele døgnet, hele året jobber med å ivareta statens ansvar for miljøberedskap

Kystverket

Intervju med Hans Petter Mortensholm, Miljøberedskapsdirektør i Kystverket. Kystverket har dyktige fagfolk og overvåkningssystemer som hele døgnet, hele året jobber med å ivareta statens ansvar for miljøberedskap

Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner, LNU

For oss er det viktigste å vise frem bredden av norske ungdomspartier. Vi vil gi ungdomspartiene en plattform hvor de selv kan formidle sine kampsaker og hva de står for norske elever.

Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner, LNU

For oss er det viktigste å vise frem bredden av norske ungdomspartier. Vi vil gi ungdomspartiene en plattform hvor de selv kan formidle sine kampsaker og hva de står for norske elever.

LO

Intervju med Kent Rune Pedersen, LOs ungdomsrådgivere - Arbeidslivet skal man være i lenge, derfor er det viktig å møte den med et positivt smil fra begynnelsen av.

LO

Intervju med Kent Rune Pedersen, LOs ungdomsrådgivere - Arbeidslivet skal man være i lenge, derfor er det viktig å møte den med et positivt smil fra begynnelsen av.

Lowell

I et samfunn som i økende grad baserer seg på kreditt, er Lowell nødvendig. Vi drives av vår visjon «Make credit work better for all».

Lowell

I et samfunn som i økende grad baserer seg på kreditt, er Lowell nødvendig. Vi drives av vår visjon «Make credit work better for all».

LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Statistikk tyder på en økning i selvmord blant unge, årene. Det er mer sannsynlig at du møter noen personer i selvmordsfare enn at du møter noen som skal få hjerteinfarkt, derfor jobber vi i LPP aktivt med selvmordsforebygging.

LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Statistikk tyder på en økning i selvmord blant unge, årene. Det er mer sannsynlig at du møter noen personer i selvmordsfare enn at du møter noen som skal få hjerteinfarkt, derfor jobber vi i LPP aktivt med selvmordsforebygging.

Ma-Ungdom

Intervju med Stig Eid Sandstad, daglig leder i MA-Ungdom

Ma-Ungdom

Intervju med Stig Eid Sandstad, daglig leder i MA-Ungdom

Medietilsynet

Intervju med Khalid Ezat Azam, Rådgiver/Adviser Medietilsynet - Innenfor feltet dataspill arbeider Medietilsynet med informasjonskampanjer om aldersanbefalinger på dataspill og forebyggende informasjonsarbeid knyttet til spilleproblemer.

Medietilsynet

Intervju med Khalid Ezat Azam, Rådgiver/Adviser Medietilsynet - Innenfor feltet dataspill arbeider Medietilsynet med informasjonskampanjer om aldersanbefalinger på dataspill og forebyggende informasjonsarbeid knyttet til spilleproblemer.

Miljøagentene

Miljøagentene ønsker en jord hvor menneskene vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår.

Miljøagentene

Miljøagentene ønsker en jord hvor menneskene vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår.

Miljødirektoratet

Arild Sørensen, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet om deres læringsopplegg om allemannsretten. Vi jobber i korthet med å holde naturmiljøet rent, rikt og i størst mulig grad intakt. I år er det friluftslivets år og vi har et spesielt fokus på allemannsretten, nærfriluftslivet, fritidsfiske og kulturminner.

Miljødirektoratet

Arild Sørensen, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet om deres læringsopplegg om allemannsretten. Vi jobber i korthet med å holde naturmiljøet rent, rikt og i størst mulig grad intakt. I år er det friluftslivets år og vi har et spesielt fokus på allemannsretten, nærfriluftslivet, fritidsfiske og kulturminner.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Siw Bratli, leder ved NK LMH SMIL-tilbudet. Forskning viser at deltakelse på lærings- og mestringstilbud kan ha stor betydning for personer som er rammet av sykdom og deres pårørende.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Siw Bratli, leder ved NK LMH SMIL-tilbudet. Forskning viser at deltakelse på lærings- og mestringstilbud kan ha stor betydning for personer som er rammet av sykdom og deres pårørende.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Marit Lunde forteller om deres arbeid og materiell de har på subjectaid.no

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Marit Lunde forteller om deres arbeid og materiell de har på subjectaid.no

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Intervju med Borghild Lundeby, leder ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Intervju med Borghild Lundeby, leder ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Negotia

Stig Arne Bøe ønsker at elevene skal lære seg om organiseringen i arbeidslivet, hva de forskjellige avtalene betyr, og for eksempel hva forskjellen i at bedriftene følger tariff mot å faktisk ha en tariffavtale.

Negotia

Stig Arne Bøe ønsker at elevene skal lære seg om organiseringen i arbeidslivet, hva de forskjellige avtalene betyr, og for eksempel hva forskjellen i at bedriftene følger tariff mot å faktisk ha en tariffavtale.

NOAH - for dyrs rettigheter

Intervju med Kaisa Sogge-Hautala, Fagansvarlig landbruk

NOAH - for dyrs rettigheter

Intervju med Kaisa Sogge-Hautala, Fagansvarlig landbruk

Norges Bondelag

Intervju med Solveig Skogs, Norges Bondelag

Norges Bondelag

Intervju med Solveig Skogs, Norges Bondelag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Intervju med Christian Alex Kiøsterud, NJFF ung NJFF UNGmagasin Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Intervju med Christian Alex Kiøsterud, NJFF ung NJFF UNGmagasin Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Røde Kors - om Angrip!

Intervju med John Harald Bondevik, Norges Røde Kors om "Angrip!"

Norges Røde Kors - om Angrip!

Intervju med John Harald Bondevik, Norges Røde Kors om "Angrip!"

Norsk brannvernforening forteller

Håvard Kleppe, avdelingsleder, avdeling for kompetanse Stiftelsen Norsk brannvernforening forteller om det nye undervisningsopplegget

Norsk brannvernforening forteller

Håvard Kleppe, avdelingsleder, avdeling for kompetanse Stiftelsen Norsk brannvernforening forteller om det nye undervisningsopplegget

Norsk Ergoterapeutforbund

Intervju med Tove Holst Skyer, forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Intervju med Tove Holst Skyer, forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Kennel Klub

Intervju med Cecilie Holgersen, avdelingsleder marked og kommunikasjon i NKK

Norsk Kennel Klub

Intervju med Cecilie Holgersen, avdelingsleder marked og kommunikasjon i NKK

Oljedirektoratet

Intervju med Bjørn Rasen Oljedirektoratet, redaktør for publikasjonen Norsk Sokkel

Oljedirektoratet

Intervju med Bjørn Rasen Oljedirektoratet, redaktør for publikasjonen Norsk Sokkel

Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Gjennom OD kan ungdom i Norge støtte ungdom i andre deler av verden og bidra til en rettferdig verden formet av ungdom.

Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Gjennom OD kan ungdom i Norge støtte ungdom i andre deler av verden og bidra til en rettferdig verden formet av ungdom.

Plan Norge

Intervju med Anders Finslo, Kommunikasjonsrådgiver skole- og ungdom, Plan Norge

Plan Norge

Intervju med Anders Finslo, Kommunikasjonsrådgiver skole- og ungdom, Plan Norge

Redd Barna

Redd Barna kjemper for at alle barn skal få innfridd rettighetene sine, både i Norge og i andre land.

Redd Barna

Redd Barna kjemper for at alle barn skal få innfridd rettighetene sine, både i Norge og i andre land.

RFSU Norge

Ungdommen selv synes seksualundervisningen i skolen har vært for gammeldags og teknisk. RFSU har i en årrekke jobbet med sex- og samlivsspørsmål knyttet til en yngre målgruppe. Vi vet at ungdommen ønsker mer enn bare oppramsing av prevensjonsmidler og kjønnssykdommer.

RFSU Norge

Ungdommen selv synes seksualundervisningen i skolen har vært for gammeldags og teknisk. RFSU har i en årrekke jobbet med sex- og samlivsspørsmål knyttet til en yngre målgruppe. Vi vet at ungdommen ønsker mer enn bare oppramsing av prevensjonsmidler og kjønnssykdommer.

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Intervju med Nina Hvidsten, organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver på Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Intervju med Nina Hvidsten, organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver på Rådgivning om spiseforstyrrelser

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Ingrid Rosendorf Joys forteller om Høytidskalenderen som er en oversikt over noen av de viktigste høytidene som feires av ulike trossamfunn i Norge. Det er medlemssamfunnene selv som velger ut hvilke høytider som skal inkluderes i kalenderen.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Ingrid Rosendorf Joys forteller om Høytidskalenderen som er en oversikt over noen av de viktigste høytidene som feires av ulike trossamfunn i Norge. Det er medlemssamfunnene selv som velger ut hvilke høytider som skal inkluderes i kalenderen.

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL)

Intervju med Robert J. Didham, UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles / Senter leder og førsteamanuensis.

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL)

Intervju med Robert J. Didham, UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles / Senter leder og førsteamanuensis.

Sjøfartsdirektoratet

Å være på sjøen kan være helt fantastisk om man har litt kunnskap og kan passe på at alle er trygge. Om barn lærer om sjøvett, har det vist seg at de er svært flinke til å ta dette videre med resten av familien. Dette skaper gode holdninger og færre ulykker.

Sjøfartsdirektoratet

Å være på sjøen kan være helt fantastisk om man har litt kunnskap og kan passe på at alle er trygge. Om barn lærer om sjøvett, har det vist seg at de er svært flinke til å ta dette videre med resten av familien. Dette skaper gode holdninger og færre ulykker.

Spire

Julie Rødje forteller om deres Tegneserie "Klar Ferdig, påvirk!" og hvorfor har dere tatt frem serien.

Spire

Julie Rødje forteller om deres Tegneserie "Klar Ferdig, påvirk!" og hvorfor har dere tatt frem serien.