Intervju RFSU Norge

Intervju med Christina Placht, RFSU Norge AS

Hei Christina! Hvem er RFSU?
RFSU er en partipolitisk og religiøst uavhengig ideell organisasjon, med en spesiell og 80 år lang historie bak seg. Selskapet ble startet av Elise Ottesen Jensen. Elise var en norsk prestedatter med 17 søsken som opplevde konsekvensene av å leve i en tid uten bruk av prevensjon. Blant annet hadde hun en søster som ble gravid 16 år gammel og som måtte adoptere bort barnet.  Hun dro tidlig til Sverige og det var her hun startet sitt opplysningsarbeid. Elise hadde en visjon uttalt som: "Jeg drømmer om den dagen alle barn som blir satt til verden er ønsket, alle menn og kvinner er likeverdige, og seksualiteten er et uttrykk for kjærlighet, nytelse og ømhet”. For å kunne drive seksualopplysning trengte hun et inntektsgrunnlag, og hva var vel da mer naturlig enn å selge kondomer. Morselskapet RFSU og datterselskapene RFSU AS og RFSU AB ble startet. Stiftelsens overskudd går til informasjons- og opplysningsarbeid både i Norge og internasjonalt.

Hvorfor har dere laget filmen sex på kartet?
Ungdommen selv synes seksualundervisningen i skolen har vært for gammeldags og teknisk. RFSU har i en årrekke jobbet med sex- og samlivsspørsmål knyttet til en yngre målgruppe. Vi vet at ungdommen ønsker mer enn bare oppramsing av prevensjonsmidler og kjønnssykdommer. Derfor har vi laget animasjonsfilmen ”Sex på kartet”.

Hva får de unge se i denne filmen?
Filmen har flere ulike tema utover vanlig seksualundervisning, og den når ut til mangfoldet. Den gir innblikk i følelsene rundt det å ha sex. Det fokuseres på kroppslige forskjeller mellom gutter og jenter, på pubertet og på det man før kalte jomfruhinne, som RFSU kaller skjedekrans. Vi formidler blant annet at det ikke er slik at alle jenter blør første gang, for det er svært sjeldent. Homoseksualitet, onani, kjønnsorganer og om å ha godfølelsen rundt sex, er andre tema som tas opp i filmen.

Hvorfor vil den fenge?
”Sex på kartet” er annerledes enn det som har vært i undervisningen til i dag. Den har et bredere perspektiv på sex. I tillegg har den et spenningsmoment i at to av personene i filmen har sex for første gang – og deres følelser rundt dette. Filmen går rett på sak, og tar opp alt de unge trenger å vite.

Hvordan vil dere at lærerne skal bruke filmen på best mulig måte?
Vi ønsker at lærerne viser filmen for klassen sin, og deretter bruker det ekstra materiellet til gruppediskusjoner og oppgaver. Praktiske øvelser gjør undervisningen mer interessant og bidrar til gode diskusjoner i undervisningsrommet. Lærerne bør fokusere mer på atferd. Seksualitet handler også om ferdigheter. Hvordan vet man hva man vil? Hvordan vet man hva andre mennesker vil? Evnen til å finne svar på slike og lignende spørsmål krever refleksjoner og øvelse. Veiledningen til filmen gir derfor eksempler på øvelser som øker empatiske og kommunikative ferdigheter. Vi ser at ungdom generelt besitter mye kunnskap, men å gjøre kunnskap om til praktisk handling er essensielt.

Christina Placht, RFSU Norge AS