Miljødirektoratet


Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- og miljøpolitikken. Vi er faglig uavhengig. Det innebærer at vi opptrer selvstendig i enkeltsaker vi avgjør, når vi formidler kunnskap eller gir råd. Samtidig er vi underlagt politisk styring.

Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og formidler miljøinformasjon, utøver og iverksetter forvaltningsmyndighet, styrer og veileder regionalt og kommunalt nivå, gir faglige råd og deltar i internasjonalt miljøarbeid.
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Allemannsretten Nynorsk

Allemannsretten nynorsk

Allemannsretten tysk

Allemannsretten tysk


Miljødirektoratet

Arild Sørensen, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet om deres læringsopplegg om allemannsretten. Vi jobber i korthet med å holde naturmiljøet rent, rikt og i størst mulig grad intakt. I år er det friluftslivets år og vi har et spesielt fokus på allemannsretten, nærfriluftslivet, fritidsfiske og kulturminner.

Hei Arild! Hva gjør dere i Miljødirektoratet? Fortell om deres oppdrag.
Miljødirektoratets arbeidsoppgaver spenner vidt. Vi jobber i korthet med å holde naturmiljøet rent, rikt og i størst mulig grad intakt. I år er det friluftslivets år og vi har et spesielt fokus på allemannsretten, nærfriluftslivet, fritidsfiske og kulturminner.

Hvordan er Allemannsretten lagt opp, og hvordan kan skolene dra nytte av disse brosjyrer?
En sier ofte at allemannsretten er det juridiske grunnlaget for det norske tradisjonelle friluftslivet. Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957 og gir alle mennesker rett til ferdsel, opphold og høsting i naturen. Det er viktig å understreke at med disse rettighetene følger også plikter. Brosjyrene tar sikte på å informere både om de rettigheter og de plikter vi må forholde oss til når vi utøver friluftsliv.


År 2015 er Friluftslivets år, hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen?

Vår satsing mot skoleverket er knyttet til den naturlige skolesekken. Satsingen skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. En viktig del av den naturlige skolesekken er å gi barn og ungdom egne erfaringer i forhold til de gleder friluftslivet gir. Vår brosjyre om allemannsretten tar mål av seg til å formidle både rettigheter og plikter det er nødvendig å ha kunnskap om ved ferdsel i norsk natur. 


Hvordan vil dere profilere allemannsretten for skoleverket under friluftslivet år?
Som en viktig del friluftslivets år, er det i samarbeid med Gyldendal forlag utarbeidet et nytt e-læringsopplegg om allemannsretten. Det nye opplegget vil bli presentert på Gyldendals nettbaserte plattform Salaby. E-læringsopplegget er skoletrinntilpasset for å treffe rett i forhold til elvenes alder og modningsgrad og tilbys for elever fra 1 til 10 trinn. E-læringsopplegget vil bli tilgjengelig for skoleverket fra skolestart i høstsemesteret 2015. E-læringsopplegget har en godt utviklet lærerveiledning.

Vår brosjyre om allemannsretten formidlet gjennom Subjectaid er et supplement til e-læringsopplegget og kan brukes som kunnskapsgrunnlag for elver og lærere i undervisningen.  

Arild Sørensen, Miljødirektoratet
Lærerstemmer "Beste er bilder og tekst som passer til nivået."

"Flere sider med mer detaljert informasjon og noen konkrete eksempler. For eks. juss, som å referere et faktisk eksempl på at noen har brutt bålforbudet eller skadet et tre uten lov, og hvilke juridiske konsekvenser det fikk."

"Veldig oversiktlig. Lettfattelig språk. Fin måte å for vår uteskole, for å lære plikter og rettigheter vi har når vi ferdes i naturen."