Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan

Actis er en paraplyorganisasjon på rusfeltet. Vi jobber på vegne av våre 36 medlemmer for å redusere skadene forårsaket av alkohol, narkotika og pengespill. Våre medlemmer jobber med ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging av mennesker som har eller har hatt avhengighetsproblemer, og flere driver med pårørendearbeid.
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Opplever seksuell trakassering på fest

Ungdomsundersøkelse viser at nær halvparten av jentene får uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med drikking.

Kviss 10 ting du bør vite om hasj

Kviss 10 ting du bør vite om hasj

Kvissfasit 10 ting du bør vite om hasj

Kvissfasit 10 ting du bør vite om hasj


Actis - rusfeltets samarbeidsorgan

Actis og medlemsorganisasjonene våre opptatt av å jobbe opp mot politikerne for at vi skal få en ruspolitikk i Norge som bidrar til god helse og legger til rette for meningsfulle liv.

Hvem er Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, og hva vil dere belyse?
Actis er en pådriver for ansvarlig ruspolitikk, og vi jobber for å forebygge og begrense skadene av alkohol, narkotika og pengespill. Vi er en paraplyorganisasjon for 37 organisasjoner på rusfeltet.

Bruk av alkohol, narkotika og pengespill kan være farlig, og noen mennesker er spesielt sårbare for å få problemer. Det går utover både personen selv, men også familien. Det er vanskelig for foreldre, barn og søsken å leve med en person som ruser seg eller som spiller bort pengene sine.

Derfor er Actis og medlemsorganisasjonene våre opptatt av å jobbe opp mot politikerne for at vi skal få en ruspolitikk i Norge som bidrar til god helse og legger til rette for meningsfulle liv. Mennesker som sliter med avhengighet, må få god og tilpasset behandling. Samtidig må vi forebygge at ungdom begynner å bruke og at de kan få problemer som konsekvens av alkohol, narkotika eller pengespill.

Hva synes dere er viktig at fokusere på når man snakker med ungdommer om alkohol, narkotika og pengespill?
Ungdom er spesielt sårbare for skadevirkningene av alkohol og narkotika. Kroppene og hjernen deres er ikke ferdig utviklet. Og ungdom som er påvirket av rusmidler har også større sannsynlighet for å skade seg, bli utsatt for ulykker eller for å havne i situasjoner de kanskje ikke har nok livserfaring til å håndtere. Vi vet for eksempel at de fleste voldtektene som skjer i Norge i dag, er festrelaterte voldtekter der både offer og overgriper er påvirket av alkohol. Og mange er også svært unge.

Det er viktig at ungdom får god og kvalitetssikret kunnskap om risiko knyttet til bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Det er én av faktorene som forebygger skade.

Hvordan er materiellet lagt opp og hvordan kan man bruke det i skolen?
Vi opplever at det i rusdebatten er en del myter knyttet til cannabis, altså hasj og marihuana, og at mange foreldre, lærere og ungdom er usikre på hva som stemmer og ikke. I heftet «10 ting du bør vite om hasj og marihuana» har vi derfor samlet de vanligste mytene, og presentert hva forskningen sier om dette på en lettfattelig måte. I tillegg har vi «10 ting du bør vite om ungdom og alkohol». Alkohol er det rusmiddelet som er vanligst blant unge i dag, og det er derfor viktig å kjenne til hvordan den påvirker ungdom. Samtidig må den som underviser huske at mange i målgruppa ikke bruker rusmidler nå og heller ikke vil bruke det når de blir eldre.

Vi håper heftene kan gi grunnlag for refleksjon og gode samtaler mellom ungdommene og de voksne. Dagens ungdommer er kunnskapsrike, pliktoppfyllende og fornuftige, og det er viktig at skolen gir dem ballast til å stå imot press og til å ta gode valg, også når det gjelder rusmidler. 

Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis
Lærerstemmer "Bra med aktuelle tema, som engasjerte ungdommer selv sier at de ønsker å lære mer om"

"Verktøy til bruk i temaene psykisk helse, kost, pubertet, seksualitet, konflikt mellom barn og foreldre og barn."