LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse


Intervju LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Intervju med Imen Hasnaoui, Prosjektleder i LPP

Hei Imen! Fortell om deres oppdrag på Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse.
Vi i LPP er opptatt av å ivareta unge pårørende, som har pårørende rolle for familiemedlemmer eller venner med psykiske utfordringer og/eller rusproblemer, på best mulig måte. Det er ingen hemmelighet at ungdom reflekterer voksne pårørende, der mellom 70-80 %  kommer helt eller delvis inn under psykisk helse. Vi i LPP er en svært sentral støttespiller for disse ungdommene.  Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor. 


Fortell om deres brosjyre om selvmordsforebygging og filmene som dere har laget. Hvorfor har dere tatt frem de?Statistikk tyder på en økning i selvmord blant unge, årene. Det er mer sannsynlig at du møter noen personer i selvmordsfare enn at du møter noen som skal få hjerteinfarkt, derfor jobber vi i LPP aktivt med selvmordsforebygging, både gjennom lesestoff, som brosjyrene og gjennom filmer i forskjellige språk for å nå ut til flest mulig ungdom. Det er viktig å lære elever om hvordan de kan hjelpe seg selv og andre når livet blir ekstra vanskelig. Veldig mange kommer seg gjennom kriser. Men noen har ikke de rette mestringsstrategiene eller menneskene rundt seg. Da ser man ingen andre veier ut. Derfor er det ekstra viktig for ungdommer å kjenne til noen risikofaktorer, selvmordstanker kommer aldri til å stå i panna på noen. Derfor må du involvere deg og spørre. Dette går selvmordsforebyggingsfilmene inn på. 


Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene skal lære av det?
Vi håper brosjyrene og filmene vil bli brukt som undervisningen og som informasjonsmateriell ved at det skal ligge tilgjengelig hos Helsesykepleier kontoret på skolene, og håper dem kan gi grunnlag for refleksjon mellom ungdommene og de voksne. Det er viktig at ungdommene får god, kvalitetssikret kunnskap om selvmordsforebygging og hvordan dem kan ta vare på hverandre og sine nære. 


Hvordan vil dere at lærerne skal bruke materiellet på best mulig måte?
Filmene egner seg fint til felles visning i klasserommet for deretter åpne for diskusjon og dele erfaringer. Mens brosjyrene egner seg til utdeling blant elevene. 

Imen Hasnaoui, Prosjektleder i LPP