Europabevegelsen

Siden Europabevegelsens oppstart i 1949, har vi arbeidet for mer opplysning om Europaspørsmål i Norge. EU er Norges største handelspartner og viktigste samarbeidspartner. Det som skjer i EU påvirker derfor Norge i all høyest grad. Viktigheten av økt kunnskap om Europa er derfor stor. 

Europabevegelsens mål er mer europeisk samarbeid, basert på verdier som demokrati, frihet, fred, solidaritet og likeverd gjennom gjensidig respekt og en felles bærekraftig utvikling. Europabevegelsen er del av et større nettverk i Europa kalt ”European Movement International”. Våre temahefter setter fokus på ulike politikkområder, som blant annet EØS-avtalen, klima og miljø, Schengen og utenrikspolitikk. 
Trykt materiell for bestilling

Vi vil komme til din skole! - Europabevegelsen

Vi tilbyr oss å komme til klasser og skoler som ønsker å lære mer om EU eller EØS-avtalen. Med våre foredrag vil vi på en lett forståelig måte gi en grunnleggende innføring i EU og EØS.

Foredrag om EU/EØS til skoler

Vi tilbyr oss å komme til klasser og skoler som ønsker å lære mer om EU eller EØS-avtalen. Det er selvsagt helt gratis for alle skoler.

I foredraget om EU tar vi for oss EUs historie og utvikling, hvordan EU er bygget opp og fungerer som politisk system, og hvilke utfordringer unionen står ovenfor. I foredraget om EØS-avtalen ser vi på hva EØS er, og hvordan Norge samarbeider med EU. Det blir i begge foredragene også gitt aktuelle eksempler og oppgaver. Hvis det er ønskelig kan vi også lage mer skreddersydde presentasjoner.

Vi tilbyr også foredrag om EUs klimasamarbeid etterfulgt av rollespill. Hele opplegget tar cirka 3 timer.

Registrer her
Vi vil komme til din skole! - Europabevegelsen

Europabevegelsen

Det er viktig at alle som skal danne seg en mening om Europa, og EU, får kunnskapen til kvalifisert meningsdannelse. Europabevegelsen tilstreber å avpolitisere kunnskapen og forholder seg kun til det som fremkommer gjennom forskning.

Hei Christian! Hvem er dere? Fortell om deres oppdrag!
Europabevegelsen er en organisasjon som over 60 år har satt samarbeid og integrasjon i Europa på dagsorden. Med hovedfokus på kunnskapsspredning, og aktuelle europeiske spørsmål om Norges forhold til Europa, og da spesielt Den europeiske union (EU), ønsker vi å fremme verdier som frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd.
Europabevegelsen er en frivillig interesseorganisasjon med lag i hele Norge. Vi tilbyr i samarbeid med Europeisk Ungdom foredrag og kurs til skoler, foreninger og organisasjoner.

Hva synes dere er viktigst at belyse i den norske europadebatten?Først og fremst er vi opptatt av å fremme kunnskap om Norges forhold til Europa. Norge har først og fremst formelt organisert sitt samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Men det er også over 70 andre avtaler på ulike politiske og faglige interesseområder og Norge er ca 75 % integrert med EU. Dette er mer innenfor enn utenfor, sågar mer enn enkelte EU-land. Europabevegelsen ønsker at flere lærer om Europa og får en økt forståelse for europeisk politikk og samarbeid.

Fortell om deres hefte ”EU OG EØS – en introduksjon”, hvorfor har dere tatt frem denne?
Dette er et hefte som først og fremst besvarer spørsmål som vi møter når vi holder foredrag. Det gir en enkel fremstilling av EUs institusjoner og hvordan EU fungerer. Videre gir det også en oversikt over hvordan Norge har organisert sitt forhold og samarbeid med EU gjennom blant annet EØS-avtalen. Heftet er en introduksjon og de som ønsker å vite mer, eller ønsker et introduksjonsforedrag eller foredrag om andre tema oppfordres til å ta kontakt.

Hvorfor vil dere nå ut med denne informasjonen til skolene?Kunnskap i sentrum. Kunnskap, kunnskap, kunnskap. Det er viktig at alle som skal danne seg en mening om Europa, og EU, får kunnskapen til kvalifisert meningsdannelse. Europabevegelsen tilstreber å avpolitisere kunnskapen og forholder seg kun til det som fremkommer gjennom forskning. Når det er saksinnlegg eller synspunkt som fremmes vil dette fremkomme klart i vårt materiale.

Christian Pollock Fjellstad, politisk rådgiver Europabevegelsen
Lærerstemmer Det er så lite informasjon om EU og Europa i mediene, så dette er gull verdt.