Ungdomstelefonen

Hjelpetjenesten Ungdomstelefonen (UT) er et prosjekt i Skeiv Ungdom. Samtaletilbudet er anonymt, har kjønnsidentitet og seksualitet som fokusområde og besvares av frivillige mellom 18-30 år. ​Ungdomstelefonen har åpent fem dager i uken og mottar henvendelser fra unge opp til 30 år som har spørsmål om seksualitet, kjønn, identitet og følelser. Tjenesten har et særlig fokus på å nå ut til unge skeive. 

Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Snakk med meg -Ungdomstelefonen 2014-2021

Flere unge tar kontakt med Ungdomstelefonen og innholdet i samtalene blir mer alvorlige. Frivillige hos oss rapporterer om at flere og flere har behov for å snakke om vanskelige temaer som seksuelle overgrep, selvmordstanker og mobbing. De fleste som trenger noen å snakke med, er under 18 år.

Lærerstemmer "Fin plakat man kan henge i klasserommet"

"Opplyser de unge om muligheten for å kunne stille spørsmål til anonymt og uforpliktende."