Røde Kors

Røde Kors er en humanitær organisasjon hvor formålet er å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.

Til skolene tilbyr Røde Kors undervisningsmateriell om krig og flukt, menneskerettigheter og krigens folkerett, ensomhet og utenforskap. Det trykte materiellet kan du bestille her hos subjectaid. Andre undervisningsopplegg finner du på rodekors.no/skole. Har du spørsmål om materiellet, kan du skrive til skole@redcross.no.

Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
angrip! 2.0 instruksvideo

Slik bruker dere Angrip! i klasserommet. Vis denne for elevene før oppstart.

Flere gratis undervisningsopplegg fra Røde Kors

Flere gratis undervisningsopplegg fra Røde Kors


Norges Røde Kors - om Angrip!

Intervju med John Harald Bondevik, Norges Røde Kors om "Angrip!"

Røde Kors simulerer bombing av skole på elevenes nettbrett og mobil

Hvordan kan du befri byen uten å bryte krigens regler? Hvilket våpen vil du bruke? Med elevhefte og egen app settes gruppediskusjonene i gang. Røde Kors står bak både krigsanimasjoner og -simuleringer. Hva skal det være godt for? Hva lærer elevene?

 

Hei, John Harald! Aller først: Hva handler læremiddelet Angrip! om?
Angrip! handler om regler i krig; internasjonal humanitærrett. Elevene blir satt i en situasjon der de må angripe en skole for å frigjøre en by og befolkningen der. Kan de greie det uten å bryte krigens regler?

Krigens regler? Finnes det regler i krig?
Ja. Absolutt. Selv om krig i sin natur innebærer både kaos og lidelse, finnes det regler for å begrense unødvendig menneskelig lidelse.

Må læreren kunne disse reglene for å bruke opplegget?
Nei. Det er alltid gunstig for læreren å ha kjennskap til det hen underviser om, men Angrip! er lagt opp på en måte som formidler kunnskap og kompetanse til elevene uavhengig av lærerens forkunnskaper. Og det følger med en lærerveiledning som leder klassen gjennom opplegget. Hvis læreren ønsker å vite enda mer, finnes det gratis fagsider på nettstedet nårkrigenraser.no.

Ok. Men tilbake til læremiddelet Angrip! Hvordan fungerer det? Hvordan ser det ut i klasserommet når det brukes?
Elevene deles i grupper, som får utdelt hvert sitt elevhefte. Heftet fungerer som en veiviser gjennom opplegget og for gruppediskusjonene. I tillegg fungerer det som bakgrunn for det som skjer i appen, og er nødvendig for at appen fungere.

Appen?
Ja. Vi har utviklet en egen app, med teknologi for utvidet virkelighet, såkalt AR-teknologi. Det er for øvrig den samme som benyttes i PokemonGo, for de som kjenner til det. Når du bruker appen, og plasserer elevheftet i mobilens eller nettbrettets kamerafokus, vil det begynne å skje ting på skjermen. Eleven får soldatutrustning, leser om våpen hen kan velge, og får se simulering av angrep på en skole, med våpenet som ble valgt.

Angrep på en skole? Er det lov, da? Og er ikke dette for alvorlige spørsmål til å leke med?
Vi leker ikke. Vi simulerer, for å hjelpe eleven å forstå konsekvenser av ulike valg. Dette er helt klart alvorlige temaer. Elevene må ta stilling til vanskelige dilemmaer. Det er nettopp det vi vil hjelpe dem med. Ved å gi dem kunnskap gjennom appen og veiledning fra læreren, gjøres elevene i stand til å ta valg som kan forsvares både etisk og strategisk.

Hvordan er tilbakemeldingene på materiellet?
Absolutt mest positivt. -Jeg lærte mer på en time enn jeg vanligvis gjør på en uke, sa en av elevene som prøvde det ut. Læreren på samme skole sa at elevene raskt ble engasjerte, og at det traff godt for ellers svært ulike elever. Det mest lærerike ser ut til å være gruppediskusjonene. Både spillebrettet og appen gir kunnskap og metoder for å dra i gang samtalene.

Det høres jo veldig spennende ut. Men det er vel dyrt for skolene?
Nei, det er gratis. Klassesettet med elevhefter og lærerveiledning bestilles gratis i klassesett hos subjectaid.no. Appen lastes gratis ned til iPad, mobiltelefon eller andre digitale enheter fra AppStore eller Google Play.

Men, du: Hvorfor driver Røde Kors med dette? Skal ikke dere redde skadde i påskefjellet, besøke ensomme og snakke med ungdom gjennom «Kors på halsen»?
Jo , det også. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. Røde Kors ble faktisk til på slagmarken. Å begrense lidelsene, særlig blant sivile, har alltid vært blant Røde Kors sine kjerneaktiviteter. Det er vi også forpliktet til, gjennom både Genèvekonvensjonene og kongelig resolusjon.

Skjønner. Men én ting er Røde Kors sitt oppdrag. En annen er skolens oppdrag. Er opplegget forankret i fagfornyelsen?
Så absolutt. Vi ivaretar aspekter i overordna del, tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål i fagene.

Ok. Og helt til slutt: Jeg har fortsatt noen spørsmål om Angrip!; hvordan det fungerer og hva jeg trenger å vite. Hvor kan jeg spørre?
Send meg en e-post, til adressen skole@redcross.no. Jeg sjekker e-postkassen alle virkedager, og svarer så fort jeg kan.


John Harald Bondevik, Norges Røde Kors
Lærerstemmer Allsidig undervisningsmateriell

Det ga et interessant innblikk i flere sider ved moderne krigføring, og hvordan hjelpeorganisasjoner arbeider i krigssoner.

Engasjerer elevene