Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 25 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Med flere tusen medlemmer i ryggen taler vi dyrenes sak overfor publikum, myndigheter og media. Vi sprer nye tanker der man ikke lenger ser verdien av et dyrs liv. Vi griper inn der dyr blir utsatt for urett.

Vår barneklubb Dyredetektivene, har eksistert siden 2000-tallet og forklarer dyrevelferd på en lettfattelig måte til barn. Barneklubben gir ut medlemsbladet Dyrenes Verden fire ganger i året. Dyrenes Forsvarer er Dyrebeskyttelsen Norges magasin om dyrevelferd og holder våre lesere oppdatert på saker og nyheter innenfor dyrevelferdsarbeidet. Stortingspolitikere og fagpersoner er blant våre faste lesere. Magasinet kommer ut fire ganger i året.
Trykt materiell for bestilling

Dyrebeskyttelsen

Vi har som mål å få mer dyrevelferd inn på timeplanen. Vi håper at medlemsbladene våre bidrar til at lærere og forelesere setter mer fokus på dyrevelferd i undervisningen, enn det som er tilgjengelig i lærebøkene i dag.

Fortell mer om Dyrebeskyttelsen Norge og deres arbeid? 
Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 25 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Med over 7000 medlemmer, er vi en av landets største og eneste landsdekkende dyrevernorganisasjon som gir praktisk hjelp til dyr i nød. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner.

Våre 25 lokalavdelinger redder hvert år over 6000 dyr i nød, og gir disse en ny mulighet i livet. Lokalavdelingene bistår også i tilsynssaker hos Mattilsynet og politiet. I tillegg til det praktiske dyrevelferdsarbeidet, jobber vi også med opplysningsarbeid mot publikum, politikere og beslutningstakere, for å få gjennomslag for saker som vil øke dyrenes velferd. Opp gjennom tidene har vi blant annet fått gjennomslag for viktige saker som innføring av en egen dyrevelferdslov på 1930-tallet, påbud om bedøvelse før slakt, avvikling av pelsdyrnæringen, innføring av dyrekrimenheter i alle landets politidistrikter og sist men ikke minst, utarbeidelse av egen forskrift rundt avl av familiedyr som kommer i nær fremtid.

Dere har to blad som distribueres gjennom oss på Subjectaid, Dyrenes verden og Dyrenes forsvarer. Fortell litt mere om de? 
Dyrenes Forsvarer er hovedmedlemsbladet til Dyrebeskyttelsen Norge, og sendes ut til alle våre medlemmer 4 ganger i året. Bladet tar for seg aktuelle saker innen temaet dyrevelferd og lar våre lesere holde seg oppdatert på arbeidet til organisasjonen. målgruppen for medlemsbladet er for ungdommer 13 år og oppover.

Dyrenes Verden er barnebladet til barneklubben vår, Dyredetektivene. I barnebladet tar vi opp temaer om dyrevelferd, spesielt med fokus på hvordan barn kan passe på at dyrene har det bra og hvem de skal snakke med om de opplever at dyr ikke har det godt. barnebladet kommer ut 4 ganger i året, og inneholder både artikler og oppgaver til barna.

Hvordan håper dere at materiellet skal brukes i skolen og hva vil dere at elevene skal LÆRE seg? 
Vi har som mål å få mer dyrevelferd inn på timeplanen. Vi håper at medlemsbladene våre bidrar til at lærere og forelesere setter mer fokus på dyrevelferd i undervisningen, enn det som er tilgjengelig i lærebøkene i dag.

Annette Bjørndalen Søreide
Lærerstemmer "Liker at den er barnevennlig, ser fargerik og gøy ut, og kan brukes på flere måter."

"Elevene elsker å lese om dyr, vi koser oss med dette materialet."