ADHD Norge

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Med cirka 10.000 medlemmer er ADHD Norge den største frivillige organisasjonen innen psykisk helse.

ADHD Norge har som oppgave:
• å utbre kunnskap og forståelse for ADHD
• å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat
• å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD. Organisasjonen arrangerer blant annet sommerleirer og familieseminarer. Til støtte for sitt arbeid har organisasjonen et fagråd med representanter fra faggrupper.
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Hva er ADHD

Denne filmen gir en kort innføring i hvordan det er å leve med ADHD. Filmen er laget av Per Trystad for ADHD Norge. Lest av Håvard Bakke.

ADHD - Hva skjer i hjernen

Denne filmen gir en kort innføring i hva som skjer i hjernen ved ADHD. Filmen er laget av Per Trystad for ADHD Norge. Lest av Håvard Bakke.


ADHD Norge - om tegneserien

Mange har oppfatninger om ADHD og mener mye, uten å ha riktig kunnskap. Vi håper lærere kan bruke hefte som et undervisningsgrunnlag til å diskutere diagnosen og øke kunnskapen både til læreren selv og klassekamerater.

Fortell litt om ADHD Norge og deres oppdrag
ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende, fagpersoner og andre interessenter. Organisasjonen ble stiftet i 1979 og har ca. 9.000 medlemmer. ADHD Norge er den største frivillige organisasjonen innen psykisk helse.

ADHD Norge har fylkes- og lokallag i hele landet som organiserer aktiviteter, kurs, samlinger og møteplasser. Organisasjonen har et stort apparat med frivillige likepersoner som kan veilede og støtte andre som er i liknende situasjon.

ADHD Norges visjon er et godt liv for alle med ADHD og i tråd med den jobber organisasjonen med følgende saker:

- Spre kunnskap og forståelse for ADHD

- Holde medlemmene orientert om rettigheter og muligheter for støtte

- Fremme full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD

- Ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres nærstående.

- Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov

- Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet, politiske miljø/nettverk og andre organisasjoner

- ADHD Norge samarbeider med andre frivillige ideelle organisasjoner og fagmiljø i dette arbeidet

Dere har laget en tegneserie om ADHD, fortell om innholdet og hvordan det kan brukes i skolen
ADHD Norge har oversatt tegneserien fra vår søsterforening Attention i Sverige. Vi har stadig fått spørsmål fra medlemmer som ønsker en enkel fremstilling av ADHD som kan brukes mot gruppen barn og unge. Dette for at de bedre skal forstå sin egen diagnose og bruke sine styrker i hverdagen. Mange barn og unge med ADHD kan for lite om hvordan egne symptomer påvirker skole, fritid, sosialt og hjemme. Innholdet i brosjyren forklarer på en enkel måte, og med tegninger visuelt, både styrker og utfordringer som det kan være å leve med ADHD. Det er også mange myter rundt diagnosen og for mange kan dette påvirke både selvfølelsen og den sosiale tilhørigheten til jevnaldrende. De mange mytene er med i heftet og bekreftes eller avkreftes, slik at leseren skal bli klokere på hva ADHD egentlig er.

Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene skal lære av det?
Mange har oppfatninger om ADHD og mener mye, uten å ha riktig kunnskap. Vi håper lærere kan bruke hefte som et undervisningsgrunnlag til å diskutere diagnosen og øke kunnskapen både til læreren selv og klassekamerater. Symptomer på ADHD er noe mange kan kjenne seg igjen i, men med økt kunnskap vil det kunne bidra til en økt forståelse av den som har ADHD og en raushet ift hvordan man takler det. Det er 3-5 % av barn og unge som har ADHD i dag, noe som betyr at det er 1-2 elever i hver klasse. Vi ønsker at elever med ADHD skal bli inkludert i klassen, få venner og klare seg gjennom skolegangen. Da trenger de også forståelse og tilrettelegging, men for å få den riktige tilretteleggingen må læreren først forstå de grunnleggende mekanismer ved det å ha ADHD.

www.adhdnorge.no


adhd-norge-logo.jpg

Nina Holmen, fagsjef ADHD Norge
Lærerstemmer Mye bra materiell, interessant for elevne.