Operasjon dagsverk

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Vi tilbyr er en enkel og engasjerende måte å lære mer om globale sammenhenger. Skoler som deltar på OD mottar filmer, foredrag og undervisningsopplegg som engasjerer og stimulerer til kritisk tenking. Alt er i tråd med kompetansemålene til de ulike fagene, og er tilpasset både for skoler som ønsker å holde det enkelt og for skoler som ønsker mer omfattende opplegg.

Årets OD skal bryte ned fordommer rundt psykisk helse i samarbeid med SOS-Barnebyer og Mental Helse Ungdom. Internasjonal Uke (17-28 november), ODs informasjonskampanje kan særlig knyttes til det tverrfaglige tema Folkhelse og livsmestring og Verdensdagen for psykisk helse. På OD-dagen 3 november jobber elever i solidaritet med ungdom i Uganda". Les mer og meld dere på od.no/itpd