Operasjon dagsverk

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Vi tilbyr er en enkel og engasjerende måte å lære mer om globale sammenhenger. Skoler som deltar på OD mottar filmer, foredrag og undervisningsopplegg som engasjerer og stimulerer til kritisk tenking. Alt er i tråd med kompetansemålene til de ulike fagene, og er tilpasset både for skoler som ønsker å holde det enkelt og for skoler som ønsker mer omfattende opplegg.
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Skuddsikker framtid

I Colombia står ungdom i skuddlinjen mellom ulike væpnede grupper, militæret og narkokarteller. Colombia er et av verdens farligste for menneskerettighetsforkjempere. I denne filmen møter vi ungdommer som til tross for dette kjemper for sine rettigheter, og for en skuddsikker framtid.

Hvorfor delta på OD

Hvorfor delta på OD?

Undervisningsressurser

Oppgaver og resurser - Her finner du aktuelle og engasjerende aktiviteter og undervisningsopplegg.


Operasjon dagsverk

Webinaret er gratis og vil ha fokus på hvordan skolen kan gjennomføre prosjektvalg og stemme frem årets OD, og hvordan dette henger sammen med demokrati & medborgerskap og elevmedvirkning i skolen.

Operasjon Dagsverk inviterer til årets første webinar 16. februar kl.15.00 for lærere og andre interesserte. Webinaret er gratis og vil ha fokus på hvordan skolen kan gjennomføre prosjektvalg og stemme frem årets OD, og hvordan dette henger sammen med demokrati & medborgerskap og elevmedvirkning i skolen.

·  Tid:  Torsdag 16 februar kl.15.00. Varighet ca. 30 min + evt. spørsmål

·  Sted: Zoomlink: https://us06web.zoom.us/j/82964471170 Tips: Har man ikke lastet ned zoom i forkant kan det være praktisk å gjøre det så det oppstår minst kluss ved oppstart. 

·  Påmelding: fyll ut dette påmeldingsskjema 

Påmeldingen er ikke bindende, men gi oss gjerne beskjed om du ikke har anledning til å delta.

Webinaret tas opp og sendes ut til påmeldte i etterkant, så om du ønsker opptak- meld deg på!

Prosjetvalg er åpent for alle ungdomsskoler og VGS i Norge, uavhengig om de deltar på Operasjon Dagsverk :)

Registrer her

Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Gjennom OD kan ungdom i Norge støtte ungdom i andre deler av verden og bidra til en rettferdig verden formet av ungdom.

Fortell om Operasjon Dagsverk og hva dere gjør?

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Gjennom OD kan ungdom i Norge støtte ungdom i andre deler av verden og bidra til en rettferdig verden formet av ungdom. Hvert år kan skolene være med og arrangere informasjonskampanjen vår Internasjonal Uke (IU). Her lærer elevene om store globale spørsmål, og om årets OD-prosjekt. Etter IU velger elevene om de ønsker å jobbe på OD-dagen, basert på hva de har lært. I år går inntektene til å støtte ungdom i Colombia til å stå imot rekruttering til kriminalitet og til å påvirke sin egen fremtid. Det er vi ungdom som er fremtiden, og hvis vi blir sett, hørt og utstyrt med de verktøyene vi trenger, så kan vi være den beste drivkraften for bærekraftig utvikling, og dermed en mer rettferdig verden.


Hvordan vil dere at lærerne skal bruke deres informasjon på best mulig måte?

Alt av ODs undervisningsopplegg, øvelser og foredrag legger opp til at elevene tar aktivt del i læringsprosessen. Å delta på OD skal være gøy, lærerikt, sosialiserende og engasjerende for å hjelpe ungdom med å forstå sammenhenger i verden. I tillegg til generelle ressurser om temaer som global urettferdighet, ungdomsmedvirkning og bærekraftig utvikling, lager vi også kampanjerelatert materiell hvert år. Dette blir tilgjengelig når kampanjen er klar rundt skolestart. Ressursene kan benyttes i undervisning under Internasjonal Uke, men også i fagundervisning gjennom hele skoleåret. Vi kommer også gjerne på skolebesøk for å holde foredrag eller å gi veiledning.


På hvilken måte kan elever delta på OD?

Det er flere måter elever kan delta på. Et fint sted å starte for å komme i gang er å bestille et skolebesøk fra oss. Hvis skolen er påmeldt OD, kan de opprette det vi kaller en skolekomité. Det kan være elevrådet eller en egen gruppe med elever som ønsker å være i en «OD-komité», som mange også kaller det. Disse, i samarbeid med en lærer eller fler, kan arrangere Internasjonal Uke, som kan gå over alt ifra én skoletime til flere dager. Målet med IU er å gi elevene forståelse for hvordan verden henger sammen, skape engasjement og gi dem kunnskap om årets prosjekt til å kunne ta et bevisst valg på om de vil jobbe på OD-dagen. Vi har mange forslag til undervisningsopplegg og aktiviteter, men det morsomme med IU er at det kan gjøres akkurat hvordan det passer skolen best. Det er elevene i Norge som stemmer frem årets prosjekt, og alle skoler kan gjennomføre prosjektvalg, også uten at de er påmeldt OD. Elever kan også bli frivillig i OD ved å bli med ien distriktskomité eller Hovedkomiteen, som er ungdommer som jobber med OD på distrikts- og sentralt nivå. Det er nemlig ungdom i alle ledd av Operasjon Dagsverk.


Hvordan kan man knytte opp OD til kompetansemålene?

OD kan knyttes opp mot mange ulike kompetansemål, og er relevant for flere ulike fag i både videregående og ungdomsskolen. Vi tilbyr relevant undervisningsopplegg i forskjellige former, som foredrag, oppgaver, film, øvelser og aktiviteter. Alle ressursene er i tråd med læreplanene, og kan tas i bruk og tilpasses til hver enkelt skole. I tillegg til de generelle undervisningsressursene våre, fokuserer hver OD-kampanje på ett eller flere temaer som er knyttet opp mot ett eller flere av bærekraftsmålene. Ved å delta på OD får elevene lære om demokrati i praksis.
OD-leder Tobias Dahle