Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge. Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Det er ergoterapeutene som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav. Vi er en tydelig og fremtidsrettet fag­organisasjo­n og det naturlige valget for ergo­terapeutene i Norge. Vi ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av medlemmenes stillingstittel. Vi har i overkant av 4000 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter.
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig

Hvorfor ergoterapi? Jo, fordi ergoterapi utløser ressursene dine, og det bidrar til deltakelse og inkludering. Det er bærekraftig og bra både for deg og samfunnet. Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig, så du kan delta og mestre det. Uten oss.

Mitt yrke, ergoterapeut

I filmen Mitt yrke, ergoterapeut møter du en ergoterapeut og blir med henne på en vanlig arbeidsdag. Kanskje er dette et yrke for deg?

Ergoterapeuters kjernekompetanse

Ergoterapeuter er eksperter på meningsfull aktivitet og deltakelse.Ergoterapeuter fremmer aktivitetsutførelse, tilrettelegger aktiviteter og utvikler inkluderende omgivelser for at flest mulig skal oppleve deltakelse og tilhørighet. Ergoterapeuters kjernekompetanse beskriver ergoterapeuters kjerneoppgaver for å løse samfunnets helse- og velferdsutfordringer.

Hva er viktig

Hvordan ville du opplevd om du eller dine ble hindret i å gjøre de selvsagte,men meningsfulle hverdagsaktivitetene? Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere. Ergoterapeuter finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav. Dette beskrives nærmere i denne brosjyren.

Psykisk helse

En brosjyre som handler om psykisk helse, rus og hverdagsmestring

Lærerstemmer Fungerer godt som konkretiseringsmateriell i faget Utanningsvalg.