Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er verdens største hørselsorganisasjon og har ca. 66.000 medlemmer. I Norge er vi den største organisasjonen for personer med funksjonsnedsettelse. HLF har fylkeslag i alle fylker og rundt 200 lokallag fordelt over hele landet. Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. Dette skal vi gjøre ved å utøve ENGASJEMENT, bruke KUNNSKAP, vise OMSORG og være RELEVANTE. En viktig oppgave er å forebygge hørselsskader blant ansatte og barn i skolen. Gjennom forskjellig informasjonsmateriell ønsker vi å hjelpe ansatte til å ta vare på sin egen og barnas hørsel.
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Øret Plakat A4

På plakaten kan du se hvordan ørets anatomi fungerer.

Lukker du ørene for skolens støy

I denne PDF’en (brosjyren) kan du lese mer om hva konsekvensene blir av et dårlig læringsmiljø og hva du kan gjøre for å forbedre det. En guide til god akustikk og lite støy.

Filmer om skriketrollet - HLF

Et «Skriketroll» som lærer barnehagebarn om skadelig lyd

SFO plakat - Snakk om bråket og Skriketrollet

Plakat – Snakk om bråket! - for SFO, barnehager og foreldre. Informasjonsplakat for de som har barn eller jobber med barn om bevisstgjøring om lyd og hørsel


Kurs for pedagogisk personale

Hørselspedagogene tilbyr kostnadsfrie kurs til pedagoger i videregående opplæring.

Elever med nedsatt hørsel kan oppleve ulike utfordringer i skolehverdagen. For deg som pedagog er det viktig å vite hvordan du best kan tilpasse opplæringen til denne elevgruppen.

Kurset gir deg kunnskap om nedsatt hørsel, konkrete råd og tips for organisatorisk tilrettelegging og pedagogisk tilrettelegging i ulike fag. Vi kan holde kurset på din skole eller gjennomføre det digitalt. 


Øk din kunnskaper om: 
- Audiologi
-
Konsekvenser av hørseltap
Tilrettelegging i skolehverdagen
Nyttige tips til undervisningen

Hør personlige erfaringer fra en hørselshemmet elev, og still spørsmål til dyktige fagpersoner som daglig jobber med ungdom med nedsatt hørsel.

Registrer her
Kurs for pedagogisk personale

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Hørselsutfordringer påvirker folks hverdag - og kan føre til sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Vår oppgave er å sette hørselssaken på den politiske dagsorden.

Hvem er Hørselshemmedes Landsforbund? Fortell om deres arbeid?

- Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er verdens største hørselsorganisasjon. Over en million mennesker her i landet har utfordringer med hørselen. Vi arbeider for å gjøre hverdagen enklere for alle, uansett hørsel. 

Hørselsutfordringer påvirker folks hverdag - og kan føre til sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Vår oppgave er å sette hørselssaken på den politiske dagsorden. Slik skaper vi et samfunn med like muligheter for alle, uansett hørsel. Dessverre er tilbudet i dag langt fra godt nok.  Dessuten er tilbudet i våre 190 lokallag viktig for mange mennesker.

Vi er også opptatt av å øke kunnskapen i befolkningen om sammenhengen mellom støy og hørselsskader, og hvordan den enkelte kan beskytte hørselen. Et godt lydmiljø er viktig for alle på alle samfunnsarenaer. 

HLF er eier av Briskeby videregående skole i Lier, en landsdekkende skole for elever med nedsatt hørsel. Skolen baserer sin undervisning på talespråklig kommunikasjon med små klasser og bruk av mikrofoner.  

Hørselspedagogene ved HLF Utvikling as er også en del av HLFs eierskap. De bistår med råd, veiledning og gode løsninger for unge med nedsatt hørsel i videregående skole. De kan også hjelpe hørselshemmede elever i overgangen mellom ungdomsskole til videregående og fra videregående til høyere utdannelse. 

HLF Rehabilitering as i Oslo er eid av HLF. Tverrfaglige team gir både veiledning og kurs, samt tilbud om rehabilitering til personer med hørselsutfordringer som nedsatt hørsel, tinnitus og Ménières sykdom.

-Fortell om heftet «God lyd i SFO» og hvorfor dere laget det?

Glade og ivrige barn lager gjerne høy lyd. Målt i desibel kan barn bråke mer enn både helikoptre og boring i betong. Forskning viser at støy kan være skadelig for hørselen. Vedvarende støy gjør også små og store ører slitne når dagen er over. Et godt lydmiljø er derfor viktig, i heftet gis kunnskap om hvordan ansatte og elever kan bidra til å dempe støy i skolen.

Barn og unge er mer sensitive for bakgrunnsstøy. De har ikke samme ordforråd som voksne og kan lettere misforstå det som blir sagt. Derfor er det ekstra viktig å formidle kunnskap om hvordan lydmiljøet kan forbedres med enkle tiltak. 

I heftet gis også kunnskap om hvordan du kan kommunisere med elever med hørselstap. Eleven har krav på teknisk og fysisk tilrettelegging i undervisningsrom og det er viktig at lærer har øyekontakt med barnet slik at det muliggjør munnavlesning.  

Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene og lærerne skal lære av det?

Målet er at materialet, bestående av brosjyrer, plakater og filmer, skal brukes aktivt slik at det blir et godt læringsmiljø for alle, både elever og ansatte. Det er viktig med økt bevissthet om støy og dermed en bedre hørselshelse i skolen.
 

Generalsekretær Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund.