Juvente

Juvente er en rusforebyggende ungdomsorganisasjon som har mange års erfaring med informasjonsarbeid mot ungdom om alkohol og andre rusmidler. Gjennom prosjektet "Opp til meg" fokuserer vi på fakta og refleksjon gjennom e-læring og ung-til-ung opplegg for ungdomsgrupper som skoleklasser, konfirmantgrupper med mer.

Les mer om Juvente på www.juvente.no og på www.opptilmeg.no
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Foredrag med Kirsten Holtmon Resaland

Verdensdagen for psykisk helse

Opp til meg undervisningsmateriell

Opp til meg er et undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring. For deg som er lærer, konfirmantleder eller på andre måter er i kontakt med ungdom på 8. til 10. trinn, er «Opp til meg» et supert verktøy å bruke når du skal snakke med dem om hvordan de vil leve livene sine.

Kahoot om alkohol og cannabis

Kahoot om alkohol og cannabis

Ungdom og Alkohol

Opp til meg er et undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring. For deg som er lærer, konfirmantleder eller på andre måter er i kontakt med ungdom på 8. til 10. trinn, er «Opp til meg» et supert verktøy å bruke når du skal snakke med dem om hvordan de vil leve livene sine.


Opp til meg – skolebesøk med interaktiv rusforebyggende undervisning

Ønsker du et besøk fra oss? Vi holder interaktive opplegg med gruppeøvelser for skoleklasser, konfirmanter og andre grupper på ungdomstrinnet.

Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet med å spre kunnskap om alkohol og rusmidler, og med å oppfordre ungdom til å ta selvstendige valg. Gjennom prosjektet Opp til meg, lansert i 2021, har vi videreutviklet og bearbeidet denne kunnskapen slik at den kan nå en ny generasjon med ungdom.

Bestill skolebesøk

Ønsker du et besøk fra oss? Vi holder interaktive opplegg med gruppeøvelser for skoleklasser, konfirmanter og andre grupper på ungdomstrinnet. Gruppeøvelsene er tilgjengelige i ressursheftene våre. Tilbudet er helt gratis. Vi foretrekker å holde opplegget for grupper på maksimalt 30 ungdommer slik at alle får mulighet til å delta aktivt. Opplegget vårt kan tilpasses til ønsket tidsbruk, men det er lurt å sette av to til tre skoletimer slik at vi får tid til de gode diskusjonene.

Foreløpig holder vi bare opplegg om temaet "Ungdom og alkohol", men flere moduler vil bli lansert fortløpende. Fyll ut skjemaet vårt, så tar vi kontakt for en samtale om besøket: https://opptilmeg.no/kontakt-oss

Vi bistår gjerne med veiledning om rusforebyggende innsats i skolen og med å utvikle et opplegg som passer deg og din gruppe, uavhengig av om du ønsker besøk fra oss eller ikke.
 

GRATIS E-LÆRING PÅ OPPTILMEG.NO E-læringen vår om ungdom og alkohol finner du på www.opptilmeg.no

Hva synes elevene dine om rollen alkohol spiller i samfunnet? Hvordan kan vi sørge for at alle ungdommer får ta sine egne valg? E-læringen består av to deler med 10 spørsmål i hver. Første del gir elevene muligheten til å dele meningene sine om alkohol, ungdomstid og å ta sine egne valg. Andre del lar dem dele tanker og følelser. Felles for disse delene er at elevene lærer om alkohol på en interaktiv måte som knytter temaet opp til situasjoner det er sannsynlig at de selv vil oppleve i løpet av ungdomstiden. I tillegg får de vite hva andre ungdommer tenker om spørsmålene de svarer på.

E-læring er en effektiv måte å nå ungdom på, og plattformen fungerer like fint på mobil som på PC. E-læringen er tilpasset ungdomstrinnet, men kan også brukes på videregående skole. Flere e-læringer lanseres fortløpende.

Registrer her

Juvente - Verdensdagen for psykisk helse

Juvente inviterer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse til digitalt foredrag tirsdag 10.oktober.

Foredraget blir tilgjengeliggjort tirsdag 10.oktober, kl. 08.00 på SubjectAid sine nettsider. Undervisningsmateriellet tilhørende foredraget kan lastes ned på samme side.

Årets tema er «Vi trenger hverandre. #lagplass». Foredraget vil ta for seg tilhørighet, ensomhet og alle sitt ansvar for å lage plass til flere - for du blir ikke automatisk mindre ensom av å bare bli invitert inn et fellesskap. Fellesskapet må også se deg og akseptere deg for den du er. 

Foredraget varer i 30 minutter og holdes av Kirsten Holtmon Resaland, psykologspesialist og forfatter av den populære ungdomsboken «Helt Ærlig». Hun er i tillegg en engasjerende og inspirerende foredragsholder.

Som en del av foredraget får undervisere tilgang til et undervisningsopplegg på 30-60 minutter. Dette kan brukes i klasserommet i etterkant av foredraget eller ved en senere anledning. 

Foredraget kan brukes som skolens markering av Verdensdagen, eller i tillegg til annen planlagt markering ved skolen. Vår anbefaling er å erstatte 1-2 skoletimer gjennom å spille av foredraget i auditorium eller klasserommet og jobbe med øvelsene i arbeidsheftet i etterkant. 

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største befolkningskampanje om psykisk folkehelse. Registrer din skole og bli med på den felles innsatsen mot ensomhet og utenforskap!


Verdensdagen for Psykisk helse 2023

Her kan du se hele foredraget og laste ned arbeidsheftet som PDF.           Se hele foredraget                                                       Laste ned arbeidsheftet som PDFJuvente om prosjektet "Opp til meg"

For deg som er lærer eller på andre måter er i kontakt med ungdom, kan Opp til meg hjelpe med å skape en interaktiv undervisning som oppfordrer til refleksjon rundt hvordan de ønsker å leve livene sine.

Kan du fortelle om Juvente og hvorfor det er viktig at dere finnes?
Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet.

Gjennom prosjektet Opp til meg ønsker vi å gi ungdommer på 8. til 10. trinn kunnskapen og verktøyene de trenger for å ta gode, selvstendige valg. Vi vil gjøre dem i stand til å tenke gjennom sosiale normer og reflektere over hvordan de kan være inkluderende og skape en bra ungdomstid for seg selv og de rundt seg. Ofte opplever ungdom at de blir snakket ned til når det kommer til rusmidler, eller at noen forteller de hvilke valg de skal ta, og det tror vi er kontraproduktivt. Vi heier på ungdoms evne til å tenke selv og gjøre seg opp egne meninger, og vårt materiell skal bidra til at dette skjer på riktige premisser.
 

Fortell mer om Opp til meg?
Opp til meg er et undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring. For deg som er lærer eller på andre måter er i kontakt med ungdom, kan Opp til meg hjelpe med å skape en interaktiv undervisning som oppfordrer til refleksjon rundt hvordan de ønsker å leve livene sine. Foreløpig er første undervisningsmodul ute, «Ungdom og alkohol», i løpet av kort tid vil også modulene «Cannabis og andre rusmidler» og «Identitet og selvfølelse» bli lansert.

Hver modul består av en individuell e-læring med faktainformasjon og refleksjonsoppgaver og ressurshefte med gruppeøvelser som skaper læring, refleksjon og diskusjon om temaene. Undervisere kan gjennomføre disse gruppeøvelsene selv, eller de kan invitere Juventes egne Opp til meg-ledere på besøk. Det som skiller oss fra andre aktører er nok det sterke elementet av ung-til-ung formidling. Det innebærer at alt vi presenterer skal være enkelt forståelig og settes i en relevant kontekst for de unge. Sjekk gjerne ut opptilmeg.no for å lære mer om materiellet.
 

Hvordan kan materiellet brukes i skolen?
Vi vet at undervisere har ulike ønsker når det kommer til å formidle informasjon om rusmidler og livsmestring. Derfor har vi i Opp til meg utviklet et fleksibelt undervisningsopplegg. Velger man å bruke e-læring og skolebesøk har man et ferdig snekret opplegg som man bare trenger å sette av tid til. Hvis man ønsker å lede opplegget selv, kan man laste ned ressursheftet på opptilmeg.no. Da står du fritt til å velge mellom ti ulike øvelser med ulik tidsbruk. På den måten kan man som lærer skreddersy et eget opplegg for klassen. Vi har i tillegg brosjyrer og plakat gjennom SubjectAid som man kan benytte seg av. Vi tar også imot forespørsler og forslag til nytt materiell som skoler opplever det er behov for.

Camilla Pedelino Ek, Juvente

Juvente

Vi ser at lærere har forskjellige ønsker når det kommer til undervisning om rusmidler – noen ønsker et ferdig snekret opplegg, mens noen ønsker elementer de kan trekke inn i et opplegg de har utarbeidet selv.

Fortell om Juvente og hvorfor det er viktig at dere finnes!
Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet.

Gjennom prosjektet Kolon ønsker vi å gi ungdom tilgang til kvalitetssikret informasjon om rusmidler på ungdoms premisser. Dette gjør vi gjennom blant annet gjennom å tilby våre brosjyrer og skolebesøk gjennom Subjectaid. Det som skiller oss fra andre aktører er nok det sterke elementet av ung-til-ung formidling. Det innebærer at alt vi presenterer skal være enkelt forståelig og settes i en relevant kontekst for de unge. Ofte så opplever ungdom at de blir snakket ned til når det kommer til rusmidler, eller at noen forteller de hvilke valg de skal ta, og det tror vi er kontraproduktivt. Vi heier på ungdoms evne til å tenke selv og gjøre seg opp egne meninger, og vårt materiell skal bidra til at dette skjer på riktige premisser.

Ni har også en e-læringsopplegg, kan du fortelle mer om den?E-læringen vår om rusmidler er et gratis tilbud på juvente.no/kolon. Den er laget for ungdomstrinnet, og gjennomføres på en til to skoletimer. Gjennom fakta, filmer og quiz settes rusmidler i sammenheng med flere av målene i læreplanen. E-læringen inneholder både fakta og refleksjonselementer, og vi håper og tror at den gir en helhetlig innføring i dette komplekse temaet.

Hvordan håper dere at materiellet skal brukes i skolen og hva vil dere at elevene skal lære seg?Vi ser at lærere har forskjellige ønsker når det kommer til undervisning om rusmidler – noen ønsker et ferdig snekret opplegg, mens noen ønsker elementer de kan trekke inn i et opplegg de har utarbeidet selv. I Kolon prøver vi å dekke begge disse behovene. Velger man å bruke e-læring og skolebesøk har man et ferdig snekret opplegg som man bare trenger å sette av tid til. Så har vi brosjyrene våre og andre ressurser på ungtilung.no som kan trekkes inn i undervisningen på flere måter. Vi tar også imot forespørsler og forslag til nytt materiell som skoler opplever det er behov for. Vårt mål med materialet vi lager, et at elevene skal få forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om rusmidler. I tillegg legger vi opp til at en del av materialet skal stimulere til refleksjon rundt temaet både på individ og samfunnsnivå.

Iselin Havstein Glover, Juvente
Lærerstemmer "Materiellet er meget pedagogisk, og forklarer vanskelige emner på en lett måte."

"Fantastisk bra opplegg, fine gode brosjyrer og plakater. Anbefalt til mange kolleger, fantastisk flott tiltak!"