Juvente

Juvente er en rusforebyggende ungdomsorganisasjon som har mange års erfaring med informasjonsarbeid mot ungdom om alkohol og andre rusmidler. Gjennom prosjektet "Opp til meg" fokuserer vi på fakta og refleksjon gjennom e-læring og ung-til-ung opplegg for ungdomsgrupper som skoleklasser, konfirmantgrupper med mer.

Les mer om Juvente på www.juvente.no og på www.opptilmeg.no

Opp til meg – skolebesøk med interaktiv rusforebyggende undervisning

Ønsker du et besøk fra oss? Vi holder interaktive opplegg med gruppeøvelser for skoleklasser, konfirmanter og andre grupper på ungdomstrinnet.

Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet med å spre kunnskap om alkohol og rusmidler, og med å oppfordre ungdom til å ta selvstendige valg. Gjennom prosjektet Opp til meg, lansert i 2021, har vi videreutviklet og bearbeidet denne kunnskapen slik at den kan nå en ny generasjon med ungdom.

Bestill skolebesøk

Ønsker du et besøk fra oss? Vi holder interaktive opplegg med gruppeøvelser for skoleklasser, konfirmanter og andre grupper på ungdomstrinnet. Gruppeøvelsene er tilgjengelige i ressursheftene våre. Tilbudet er helt gratis. Vi foretrekker å holde opplegget for grupper på maksimalt 30 ungdommer slik at alle får mulighet til å delta aktivt. Opplegget vårt kan tilpasses til ønsket tidsbruk, men det er lurt å sette av to til tre skoletimer slik at vi får tid til de gode diskusjonene.

Foreløpig holder vi bare opplegg om temaet "Ungdom og alkohol", men flere moduler vil bli lansert fortløpende. Fyll ut skjemaet vårt, så tar vi kontakt for en samtale om besøket: https://opptilmeg.no/kontakt-oss

Vi bistår gjerne med veiledning om rusforebyggende innsats i skolen og med å utvikle et opplegg som passer deg og din gruppe, uavhengig av om du ønsker besøk fra oss eller ikke.
 

GRATIS E-LÆRING PÅ OPPTILMEG.NO E-læringen vår om ungdom og alkohol finner du på www.opptilmeg.no

Hva synes elevene dine om rollen alkohol spiller i samfunnet? Hvordan kan vi sørge for at alle ungdommer får ta sine egne valg? E-læringen består av to deler med 10 spørsmål i hver. Første del gir elevene muligheten til å dele meningene sine om alkohol, ungdomstid og å ta sine egne valg. Andre del lar dem dele tanker og følelser. Felles for disse delene er at elevene lærer om alkohol på en interaktiv måte som knytter temaet opp til situasjoner det er sannsynlig at de selv vil oppleve i løpet av ungdomstiden. I tillegg får de vite hva andre ungdommer tenker om spørsmålene de svarer på.

E-læring er en effektiv måte å nå ungdom på, og plattformen fungerer like fint på mobil som på PC. E-læringen er tilpasset ungdomstrinnet, men kan også brukes på videregående skole. Flere e-læringer lanseres fortløpende.

Registrer her

Opp til meg - Livsmestringskonferansen 2023

Formålet med konferansen er å gi elever og ansatte i ungdomsskolen økt kompetanse på hva livsmestring er og samtidig fremme det tverrfaglige temaet; folkehelse og livsmestring.

Livsmestringskonferansen er en nyskapende tilnærming til livsmestringsarbeidet i skolen. Formålet med konferansen er å gi elever og ansatte i ungdomsskolen økt kompetanse på hva livsmestring er og samtidig fremme det tverrfaglige temaet; folkehelse og livsmestring. 

Konferansen arrangeres 19.-21.april på Quality Hotel Expo i Oslo-området. Arrangementet er gratis, inkludert overnatting og måltider på hotellet. Vi inviterer grupper på fire elever fra 9.klasse og en voksen ressursperson fra hver skole. 

I tillegg til spennende foredrag og workshops om temaer som blant annet mental helse, selvfølelse og identitet vil elevene få kompetanse på ung-til-ung-arbeid for å kunne lede livsmestringsopplegget «Opp til meg» for medelevene sine i etterkant av konferansen. De voksne ressurspersonene vil følge et eget løp som vil gi dybdekompetanse innen folkehelse og livsmestring og få konkrete verktøy for å implementere livsmestring som tverrfaglig tema i skolen.


PROGRAMMET INKLUDERER

 Inspirerende foredrag med blant annet:
• Tale Marie Krohn Engvik (Helsesista)
• John Hammersmark (Kompani Lauritzen)

Elevene vil få opplæring i livsmestringsopplegget «Opp til meg» og kompetanse på ung-til-ung-formidling og dialog som metode.

Faglig påfyll og konkrete verktøy for de ansatte gjennom foredrag med spesialister på temaet folkehelse og livsmestring i skolen.


Registrer her

Intervju Juvente om prosjektet "Opp til meg"

Intervju med Camilla Pedelino Ek, Juvente

Kan du fortelle om Juvente og hvorfor det er viktig at dere finnes?
Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet.

Gjennom prosjektet Opp til meg ønsker vi å gi ungdommer på 8. til 10. trinn kunnskapen og verktøyene de trenger for å ta gode, selvstendige valg. Vi vil gjøre dem i stand til å tenke gjennom sosiale normer og reflektere over hvordan de kan være inkluderende og skape en bra ungdomstid for seg selv og de rundt seg. Ofte opplever ungdom at de blir snakket ned til når det kommer til rusmidler, eller at noen forteller de hvilke valg de skal ta, og det tror vi er kontraproduktivt. Vi heier på ungdoms evne til å tenke selv og gjøre seg opp egne meninger, og vårt materiell skal bidra til at dette skjer på riktige premisser.
 

Fortell mer om Opp til meg?
Opp til meg er et undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring. For deg som er lærer eller på andre måter er i kontakt med ungdom, kan Opp til meg hjelpe med å skape en interaktiv undervisning som oppfordrer til refleksjon rundt hvordan de ønsker å leve livene sine. Foreløpig er første undervisningsmodul ute, «Ungdom og alkohol», i løpet av kort tid vil også modulene «Cannabis og andre rusmidler» og «Identitet og selvfølelse» bli lansert.

Hver modul består av en individuell e-læring med faktainformasjon og refleksjonsoppgaver og ressurshefte med gruppeøvelser som skaper læring, refleksjon og diskusjon om temaene. Undervisere kan gjennomføre disse gruppeøvelsene selv, eller de kan invitere Juventes egne Opp til meg-ledere på besøk. Det som skiller oss fra andre aktører er nok det sterke elementet av ung-til-ung formidling. Det innebærer at alt vi presenterer skal være enkelt forståelig og settes i en relevant kontekst for de unge. Sjekk gjerne ut opptilmeg.no for å lære mer om materiellet.
 

Hvordan kan materiellet brukes i skolen?
Vi vet at undervisere har ulike ønsker når det kommer til å formidle informasjon om rusmidler og livsmestring. Derfor har vi i Opp til meg utviklet et fleksibelt undervisningsopplegg. Velger man å bruke e-læring og skolebesøk har man et ferdig snekret opplegg som man bare trenger å sette av tid til. Hvis man ønsker å lede opplegget selv, kan man laste ned ressursheftet på opptilmeg.no. Da står du fritt til å velge mellom ti ulike øvelser med ulik tidsbruk. På den måten kan man som lærer skreddersy et eget opplegg for klassen. Vi har i tillegg brosjyrer og plakat gjennom SubjectAid som man kan benytte seg av. Vi tar også imot forespørsler og forslag til nytt materiell som skoler opplever det er behov for.

Camilla Pedelino Ek, Juvente

Intervju Juvente

Intervju med Iselin på Juvente

Fortell om Juvente og hvorfor det er viktig at dere finnes!
Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet.

Gjennom prosjektet Kolon ønsker vi å gi ungdom tilgang til kvalitetssikret informasjon om rusmidler på ungdoms premisser. Dette gjør vi gjennom blant annet gjennom å tilby våre brosjyrer og skolebesøk gjennom Subjectaid. Det som skiller oss fra andre aktører er nok det sterke elementet av ung-til-ung formidling. Det innebærer at alt vi presenterer skal være enkelt forståelig og settes i en relevant kontekst for de unge. Ofte så opplever ungdom at de blir snakket ned til når det kommer til rusmidler, eller at noen forteller de hvilke valg de skal ta, og det tror vi er kontraproduktivt. Vi heier på ungdoms evne til å tenke selv og gjøre seg opp egne meninger, og vårt materiell skal bidra til at dette skjer på riktige premisser.

Ni har også en e-læringsopplegg, kan du fortelle mer om den?E-læringen vår om rusmidler er et gratis tilbud på juvente.no/kolon. Den er laget for ungdomstrinnet, og gjennomføres på en til to skoletimer. Gjennom fakta, filmer og quiz settes rusmidler i sammenheng med flere av målene i læreplanen. E-læringen inneholder både fakta og refleksjonselementer, og vi håper og tror at den gir en helhetlig innføring i dette komplekse temaet.

Hvordan håper dere at materiellet skal brukes i skolen og hva vil dere at elevene skal lære seg?Vi ser at lærere har forskjellige ønsker når det kommer til undervisning om rusmidler – noen ønsker et ferdig snekret opplegg, mens noen ønsker elementer de kan trekke inn i et opplegg de har utarbeidet selv. I Kolon prøver vi å dekke begge disse behovene. Velger man å bruke e-læring og skolebesøk har man et ferdig snekret opplegg som man bare trenger å sette av tid til. Så har vi brosjyrene våre og andre ressurser på ungtilung.no som kan trekkes inn i undervisningen på flere måter. Vi tar også imot forespørsler og forslag til nytt materiell som skoler opplever det er behov for. Vårt mål med materialet vi lager, et at elevene skal få forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om rusmidler. I tillegg legger vi opp til at en del av materialet skal stimulere til refleksjon rundt temaet både på individ og samfunnsnivå.

Iselin Havstein Glover, Juvente
Lærerstemmer "Materiellet er meget pedagogisk, og forklarer vanskelige emner på en lett måte."

"Fantastisk bra opplegg, fine gode brosjyrer og plakater. Anbefalt til mange kolleger, fantastisk flott tiltak!"