Juvente

Juvente er en organisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet. Vi jobber med rusforebygging og ruspolitikk, og har over 30 års erfaring med informasjonsarbeid mot ungdom. Gjennom prosjektet "Opp til meg" fokuserer vi på fakta og refleksjon gjennom e-læring og ung-til-ung metodikk for ungdomsgrupper som skoleklasser, konfirmantgrupper med mer. Vi ønsker å bidra til en positiv og mer inkluderende ungdomstid.
Les mer om Juvente og Opp til meg på www.juvente.no og på www.opptilmeg.no "
 
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Foredrag med Kirsten Holtmon Resaland

Verdensdagen for psykisk helse

Opp til meg undervisningsmateriell

Opp til meg er et undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring. For deg som er lærer, konfirmantleder eller på andre måter er i kontakt med ungdom på 8. til 10. trinn, er «Opp til meg» et supert verktøy å bruke når du skal snakke med dem om hvordan de vil leve livene sine.

Kahoot om alkohol og cannabis

Kahoot om alkohol og cannabis

Ungdom og Alkohol

Opp til meg er et undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring. For deg som er lærer, konfirmantleder eller på andre måter er i kontakt med ungdom på 8. til 10. trinn, er «Opp til meg» et supert verktøy å bruke når du skal snakke med dem om hvordan de vil leve livene sine.


Opp til meg – skolebesøk med interaktiv rusforebyggende undervisning

Ønsker du et besøk fra oss? Vi holder interaktive program med gruppeøvelser for skoleklasser, konfirmantgrupper og andre grupper på ungdomstrinnet.

Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet med å spre kunnskap om alkohol og rusmidler, samt å oppfordre ungdom til å ta selvstendige og informerte valg. Gjennom prosjektet "Opp til meg", lansert i 2021, har vi videreutviklet og bearbeidet denne kunnskapen slik at den er tilpasset en ny generasjon ungdom. 

Bestill skolebesøk

Tilbudet er helt gratis, og vi prøver så godt vi kan å kunne reise ut til et landsdekkende publikum. Vi foretrekker å holde undervisningen for grupper på maksimalt 30 ungdom, slik at alle får mulighet til å delta aktivt. Programmet vårt kan tilpasses til ønsket tidsbruk, men det er lurt å sette av to til tre skoletimer slik at vi får tid til de gode diskusjonene. Alle gruppeøvelsene er tilgjengelige i ressursheftene våre. 

Foreløpig holder vi bare undervisning om temaet "ungdom og alkohol", men flere moduler vil bli lansert snart. Fyll ut skjemaet vårt, så tar vi kontakt for en samtale om besøket: https://opptilmeg.no/kontakt-oss 


Gratis E-læring på opptilmeg.no

E-læringen vår om ungdom og alkohol finner du på www.opptilmeg.no 

Hva synes elevene dine om rollen alkohol spiller i samfunnet? Hva gjør ungdommen når de møter på gruppepress? Hvordan kan vi sørge for at alle ungdommer får ta sine egne valg?
E-læringen består av to deler med 10 spørsmål i hver. Første del gir ungdommen muligheten til å dele meningene sine om alkohol, ungdomstid og å ta sine egne valg. Andre del lar dem dele tanker og følelser.
Felles for disse delene er at ungdommene lærer om alkohol på en interaktiv måte som knytter temaet opp til situasjoner det er sannsynlig at de selv vil oppleve i løpet av ungdomstiden. I tillegg får de vite hva andre ungdommer tenker om spørsmålene de svarer på.

E-læring er en effektiv måte å nå ungdom på, og plattformen fungerer like fint på nettbrett og mobil som på PC. E-læringen er tilpasset ungdomstrinnet, men kan også brukes på videregående skole. 
Flere e-læringer lanseres fortløpende. 
Registrer her
Opp til meg – skolebesøk med interaktiv rusforebyggende undervisning

Verdensdagen for Psykisk helse 2023

Juvente inviterte, i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, til digitalt foredrag 10.oktober 2023.

Du finner både webinaret og tilhørende arbeidshefte ved å scrolle litt lenger ned, eller ved å besøke www.opptilmeg.no under fanen "fellesskap og inkludering". 

Temaet for 2023 var "Vi trenger hverandre #lagplass". Foredraget tar for seg tilhørighet, ensomhet og alle sitt ansvar for å lage plass til flere - for du blir ikke automatisk mindre ensom av å bare bli invitert inn i et fellesskap. Fellesskapet må også se deg og akseptere deg for den du er.

Foredraget varer i 30 minutter og holdes av Kirsten Holtmon Resaland, psykologspesialist og forfatter av den populære ungdomsboken "Helt Ærlig". Hun er i tillegg en engasjerende og inspirerende foredragsholder. 
Som en del av foredraget, får undervisere tilgang til et undervisningsopplegg som tar 30-60 minutter å gjennomføre. Dette kan brukes i klasserommet i etterkant av foredraget eller ved en annen anledning. 

Foredraget og det tilhørende arbeidsheftet ble brukt som markering av Verdensdagen på skoler   over hele landet, samt i etterkant av dagen som verktøy i egen undervisning. Vår anbefaling er å erstatte 1-2 skoletimer ved å spille av foredraget i auditorium eller klasserom, for så å jobbe med øvelsene i arbeidsheftet i etterkant. 
Verdensdagen for psykisk helse er Norges største befolkningskampanje om psykisk folkehelse. Bli med på den felles innsatsen mot ensomhet og utenforskap!

           Se hele foredraget                                                       Laste ned arbeidsheftet som PDF


Verdensdagen for Psykisk helse 2023

Juvente om prosjektet "Opp til meg"

For deg som er lærer eller på andre måter er i kontakt med ungdom, kan Opp til meg hjelpe med å skape en interaktiv undervisning som oppfordrer til refleksjon rundt hvordan de ønsker å leve livene sine.

Kan du fortelle om Juvente og hvorfor det er viktig at dere finnes?
Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet.

Gjennom prosjektet Opp til meg ønsker vi å gi ungdommer på 8. til 10. trinn kunnskapen og verktøyene de trenger for å ta gode, selvstendige valg. Vi vil gjøre dem i stand til å tenke gjennom sosiale normer og reflektere over hvordan de kan være inkluderende og skape en bra ungdomstid for seg selv og de rundt seg. Ofte opplever ungdom at de blir snakket ned til når det kommer til rusmidler, eller at noen forteller de hvilke valg de skal ta, og det tror vi er kontraproduktivt. Vi heier på ungdoms evne til å tenke selv og gjøre seg opp egne meninger, og vårt materiell skal bidra til at dette skjer på riktige premisser.
 

Fortell mer om Opp til meg?
Opp til meg er et undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring. For deg som er lærer eller på andre måter er i kontakt med ungdom, kan Opp til meg hjelpe med å skape en interaktiv undervisning som oppfordrer til refleksjon rundt hvordan de ønsker å leve livene sine. Foreløpig er første undervisningsmodul ute, «Ungdom og alkohol», i løpet av kort tid vil også modulene «Cannabis og andre rusmidler» og «Identitet og selvfølelse» bli lansert.

Hver modul består av en individuell e-læring med faktainformasjon og refleksjonsoppgaver og ressurshefte med gruppeøvelser som skaper læring, refleksjon og diskusjon om temaene. Undervisere kan gjennomføre disse gruppeøvelsene selv, eller de kan invitere Juventes egne Opp til meg-ledere på besøk. Det som skiller oss fra andre aktører er nok det sterke elementet av ung-til-ung formidling. Det innebærer at alt vi presenterer skal være enkelt forståelig og settes i en relevant kontekst for de unge. Sjekk gjerne ut opptilmeg.no for å lære mer om materiellet.
 

Hvordan kan materiellet brukes i skolen?
Vi vet at undervisere har ulike ønsker når det kommer til å formidle informasjon om rusmidler og livsmestring. Derfor har vi i Opp til meg utviklet et fleksibelt undervisningsopplegg. Velger man å bruke e-læring og skolebesøk har man et ferdig snekret opplegg som man bare trenger å sette av tid til. Hvis man ønsker å lede opplegget selv, kan man laste ned ressursheftet på opptilmeg.no. Da står du fritt til å velge mellom ti ulike øvelser med ulik tidsbruk. På den måten kan man som lærer skreddersy et eget opplegg for klassen. Vi har i tillegg brosjyrer og plakat gjennom SubjectAid som man kan benytte seg av. Vi tar også imot forespørsler og forslag til nytt materiell som skoler opplever det er behov for.

Camilla Pedelino Ek, Juvente
Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Camilla på epost camilla@juvente.no
Lærerstemmer "Materiellet er meget pedagogisk, og forklarer vanskelige emner på en lett måte."

"Fantastisk bra opplegg, fine gode brosjyrer og plakater. Anbefalt til mange kolleger, fantastisk flott tiltak!"

"Tema knyttet til mål i læreplanen"

"
Fungerer godt på vg3"