Velg skog AS del av NHO Mat & Drikke

Organisasjonen Velg Skog jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen - både innen offentlig forvaltning (eks Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukssjefer, Statsforvalteren osv) samt privat skognæring (eks Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog, NORSKOG og Viken Skog).  
Gå gjerne inn på Velg Skog sine hjemmesider: www.velgskog.no og se hvilke studie- og jobbmuligheter som finnes.
Trykt materiell for bestilling