Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Redd Barna

Intervju med Guro B. Håndlykken, Seniorrådgiver skolemateriell Redd Barna

 

Hei Guro! Hvem er det Redd Barna hjelper?

Redd Barna kjemper for at alle barn skal få innfridd rettighetene sine, både i Norge og i andre land. Vi påpeker rettighetsbrudd og foreslår løsninger. Det finnes barn både i Norge og andre land som utsettes for diskriminering, lever i fattigdom og opplever vold og overgrep. Vårt mål er å endre disse barnas livssituasjon gjennom arbeid direkte med barn og arbeid for å sikre at lover, regler og ulike institusjoners praksis ivaretar barn på best mulig måte.

Hva mener du det er viktig å tenke på når man underviser om rettferdighetsspørsmål?

Barn har ofte god rettferdighetssans. Men det er viktig at voksne hjelper til med å formidle kunnskap om hvordan barn kan engasjere seg for å gjøre verden mer rettferdig. I Det magiske klasserommet får elevene kjennskap til hva barn fra andre land gjør for å engasjere seg. Men de får også forslag til konkrete handlinger de kan gjøre selv, eller sammen med andre, for å engasjere seg mot urettferdighet.  

Dere har hentet frem Rettighetsslottet og Det magiske klasserommet. Hva er deres tanker rundt hvordan disse skal brukes i klasserommet?

Vårt undervisningsmateriell er digitalt, og spesielt Det magiske klasserommet fungerer spesielt godt når barn og unge sitter foran PCen og klikker og utforsker selv. Materiellet har bilder, tekst, filmer, refleksjonsoppgaver og andre oppgavespill som utfordrer elevene underveis. Men for å sikre elevenes læringsutbytte, mener vi det er nødvendig å gjøre felles oppsummeringer og diskusjoner i klassen i etterkant av at elevene har brukt det digitale materiellet. Lærerveiledningene hjelper læreren med denne tilretteleggingen gjennom konkrete undervisningsopplegg og annen nyttig informasjon.

 

Guro-B.png

Guro B. Håndlykken,  Redd Barna

Reff-Barna_transparent.png

 

 

Tilbake til produktene