Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Norges Bondelag

Intervju med Solveig Skogs, Norges Bondelag

 

Hei Solveig! Hvem er Norges Bondelag?

Norges Bondelag er en næringsorganisasjon for bønder og alle andre som synes at norsk mat og norsk matproduksjon er viktig. Bondelaget arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet og bygda. Heftene som tilbys gjennom SubjectAid er en del av dette arbeidet.

Fortell om deres hefte Hvorfor produsere mat i Norge? Hvordan kan det brukes i skolen?

”Hvorfor produsere mat i Norge?” er egnet til bruk i samfunnsfag på både ungdomsskole og videregående nivå. Heftet inneholder forklaringer på hva som skiller biologiske produksjoner fra andre produksjoner, statistikk om norsk landbruk, fakta om landbrukspolitikken, og det setter nasjonalt landbruk inn i et internasjonalt perspektiv. I tillegg til faktabasen i heftet kan elevene utfordres til å søke mer kunnskap som grunnlag for aktive klassediskusjoner, for eksempel om temaer som selvforsyning, import, klimautfordringer, befolkningsutvikling, landbruket, landskapet og landbrukspolitikken. Mat er et basisbehov for alle mennesker. Vi blir hva vi spiser. Er det likegyldig hvordan maten produseres? Skal vi ha et landbruk i Norge? Kan vi ikke importere maten vi trenger? Dette er viktige temaer som Bondelaget ønsker å fremme bevissthet og diskusjon rundt i dette heftet.

Dere har også laget heftet Velg landbruk som beskriver utdannings- og arbeidsmuligheter innen landbruk. Hvorfor har dere tatt frem denne?

”Velg Landbruk” er laget for å synliggjøre spennende yrkes- og utdanningsmuligheter innenfor landbruk, både i praktisk landbruk, og i rådgivning og forskning. Landbruket er løsningen på mange av verdens store utfordringer. Vi må vi ha mat, ikke bare i Norge men i hele verden. Maten skal være sunn, klima- og miljøvennlig og produsert på lag med naturen og dyra. Vi skal også produsere fornybar energi. I tillegg skal vi utvikle egnede sorter for framtidens klima, sørge for vannkvalitet og jordas produksjonsevne, og ta vare på plantenes, dyras og menneskenes helse. Det er derfor stort behov for kunnskap og kompetanse på alle nivåer i landbruket. Landbruket er komplekst og spennende og materiellet gir et lite innblikk i alt en elev kan velge mellom på området.

 

Solveig.jpg

Solveig Skogs, Norges Bondelag

norges bondelag logo.jpg

 

 

Tilbake til produktene