Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

NOAH - for dyrs rettigheter

Intervju med Kaisa Sogge-Hautala, Fagansvarlig landbruk

Hvem er NOAH - for dyrs rettigheter og hva vil dere belyse?

NOAH – for dyrs rettigheter er Norge eldste og største dyrerettighetsorganisasjon, og jobber for et samfunn der hensyn til dyr er en selvfølge. Derfor jobber vi for at politikere skal gjøre dyrevennlige vedtak, og at næringsliv og forbrukere skal ta dyrevennlige valg. Vi jobber også for å fremme dyrs perspektiv i media og forskning, og for at rettssystemet skal ta overgrep mot dyr alvorlig. 


Fortell mere om deres elevhefte Bærekraftig matkultur og hvordan dere håper materiale skal bli brukt i skolen?

«Bærekraftig matkultur» tar utgangspunkt i miljøvennlig og bærekraftig mat, samt rollen dyrene spiller her, og den knytter seg opp mot mange ulike kompetansemål innenfor mat og helse, samfunnsfag og naturfag, særlig for 5.-7. trinn, men det kan brukes for alle skoleelever, både på grunntrinnet og i videregående skole. Heftet inneholder både teoretiske og praktiske deler med mye spennende informasjon, oppgaver, og ikke minst, oppskrifter. Mange vet ikke at man kan fortsette å lage nesten hva som helst av det man liker å spise, bare i en plantebasert versjon. 

Det er mye forvirrende informasjon i media om hva som egentlig er bærekraftig og sunn mat. Derfor er det så viktig å nå med objektiv informasjon fra instanser som Helsedirektoratet og Miljødirektoratet som begge løfter frem behovet for å spise mer plantebasert av hensyn til helse og miljø. Ikke minst vil en overgang til et mer plantebasert forbruk begrense antall dyr som må leve sine liv i intensive driftssystemer. Noen tror at dyrene i matindustrien ikke har samme evne til å føle smerte og frykt eller glede og samhørighet, som dyr vi har et nærmere forhold til. Lærer vi dem å kjenne, forstår vi fort at også disse dyrene har like sterkt ønske om liv og livskvalitet.
 

Hva er viktig for lærerne å tenke på når de underviser om dyrs rettigheter?

Dyrs rettigheter handler om å anerkjenne dyr som medskapninger med likeverdig evne til opplevelse, og krav på hensyn og respekt. Dyr er ikke til for at mennesker skal utnytte dem, de er skapt for å leve sine egne liv. Med det som utgangspunkt er man godt rustet til å ta valg som tar hensyn også til dyrene.
 

Hvorfor er det viktig for dere å nå ut til barn og unge i skolen?

NOAH ønsker å nå ut til barn og unge med informasjon om dyr og deres behov for å øke deres etiske bevissthet rundt hvordan vi behandler dyr i dagens samfunn. Det vil kunne bidra til at de kan ta mer informerte og bevisste valg som omhandler dyr. Matvaner skapes tidlig i livet, det er derfor viktig at barn og unge får kunnskap om hvordan vårt matforbruk påvirker verden rundt oss, og mottar praktisk opplæring i plantebasert matlagning. 


Kaisa Sogge-Hautala.jpg

Kaisa Sogge-Hautala Fagansvarlig landbruk

Tilbake til produktene