Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Intervju med Borghild Lundeby, leder ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

 

Hei Borghild! Hvem er Nasjonalt senter for realfagsrekruttering?
Fortell om deres arbeid!

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er underlagt Kunnskapsdepartementet, og har som formål å øke interessen for realfag og teknologi. Vi jobber med å bedre unges valgkompetanse ved å spre kunnskap om det mangfold av muligheter som finnes innenfor realfagsområdet. Vi ønsker å vise at realfag er noe som passer for mange flere enn det som stereotype oppfatninger i samfunnet gir inntrykk av. Videre jobber vi med kunnskapsutvikling i feltet ved å se på hva som gjør at unge velger eller velger bort realfag. Dette handler også om tema innenfor mestring, identitet, identifikasjon og realfagskulturen i samfunnet.

Dere har laget undervisningsmateriellet ”Realfag gir verdiskaping” med tilhørende lærerveiledning. Magasinet har blitt svært godt mottatt ute i skolene – kan du fortelle litt om hva det inneholder?

I ”Realfag gir verdiskaping” har vi intervjuet ulike mennesker med realfagsbakgrunn som har svært forskjellige jobber og ulik inngang til sin realfagsinteresse. Magasinet kan brukes selvstendig i klasserommet, og gjerne også kombinert med at klassen inviterer en av våre rollemodeller på skolebesøk for å fortelle om utdanningen sin og yrket sitt.  Et stort utvalg av rollemodeller spredt over hele landet kan du finne på rollemodell.no, og tilbudet er kostnadsfritt.

Hvilke ordninger og tilbud har senteret til unge som er usikre på utdannings- og yrkesvalg?

I tillegg til rollemodellordningen, så har vi en nettside som heter velgriktig.no. Der kan elevene bl.a. ta Utdanningstesten, for å hente inspirasjon rundt hvem de er, hvordan de lærer best og hvilke arbeidsområder innen realfag som kan passe for dem. På velgriktig.no finner elevene også en realfagsblogg hvor 6 studenter fra ulike universitet/høyskoler i Norge på en artig måte viser hvordan det er å studere realfag - inspirerende og informativt! På hvakanjegblimedrealfag.no presenterer vi gode og kvalitetssikrede undervisningsopplegg i matematikk og naturfag – som lærere fritt kan benytte i undervisningen. Oppgavene starter med en kort motivasjonsfilm, har 1- 2 timers varighet og er knyttet opp til læreplanmål. 

 

borghild.png

Borghild Lundeby, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

senter for logo.png

 

 

Tilbake til produktene