Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Medietilsynet

Intervju med Khalid Ezat Azam, Rådgiver/Adviser Medietilsynet

Hei Khalid! Fortell litt om Medietilsynet, hva er deres oppgave?

Medietilsynet er en statlig etat under Kulturdepartementet, som holder til i Fredrikstad. Medietilsynet har svært varierte oppgaver som blant annet inkluderer tilsyn med kringkasting, beskyttelse av barn og unge og konsesjons og registreringsoppgaver knyttet til  lokalkringkasting. Innenfor området Brukertrygghet arbeides det med beskyttelse av barn og unge ved å sette aldersgrense på kinofilm og ved å fungere som rådgivende instans på dataspill og digitale medier. Innenfor feltet dataspill arbeider Medietilsynet med informasjonskampanjer om aldersanbefalinger på dataspill og forebyggende informasjonsarbeid knyttet til spilleproblemer.

Dere har tatt frem en veiledning om barn og unges dataspilling, hvorfor har dere gjort det?

Så å si alle norske barn og unge spiller dataspill, men dette er fremdeles noe foreldre kan lite om. Enkelte kan utvikle problemer, men for svært mange kan denne generasjonskløften skape mye unødvendig konflikt. Med denne brosjyren ønsker vi å gi foreldre og barnefaglig personell en grunnleggende innføring i spill. Vi tror at den beste forebyggingen foregår gjennom dialog og engasjement rundt barnas aktiviteter på nett. Det er nettopp dette vi ønsker å oppnå med denne brosjyren.

Fortell om innholdet og hvordan det kan brukes!

Brosjyren inneholder enkel inforamsjon om populære spillsjangre, kort oppsummert forskning og statistikk på hva som kjennetegner problemspillere, og til slutt noen enkle råd som kan være til hjelp for å sette i gang en dialog om regler og grenser. Dette er både en ressurs for de som står på bar bakke, og de som ønsker å oppdatere seg litt og få noen nye perspektiver. Brosjyren kan brukes som en introduksjon til en større fordypning i spillverdenen, men også som et enkelt kunnskapsløft før man tar opp problemstillinger knyttet til spilletid med barn og unge i klasserommet eller familien.

Hvilke råd skulle du gi til de voksne som vil hjelpe til når et barns spillende har tatt overhånd?

Aller først bør man få litt oversikt over hva det dreier seg om. Om man selv synes dette er svært vanskelig, kan man undersøke i familien om noen vet mer, eller rett og slett spørre barnet. Så bør man snakke med barnet om motivasjoner for  å spille, tanker rundt egen spilletid og hvor mye barnet selv synes det er greit å spille. Når regler og grenser settes bør det være i dialog med barnet, og på et tidspunkt hvor man ikke er sint eller irritert. På denne måten blir grensene man setter sammen mer realistiske og legitime.

 

Khalid.jpg

Khalid Ezat Azam, Medietilsynet
Foto: Kine Jensen 2013

Medietilsynet.jpg

 

 

Tilbake til produktene