Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Kommunalbanken

Intervju med Torunn Brånå, Rådgiver miljø og bærekraft i Kommunalbanken 

 

Hei Torunn! Hva gjør Kommunalbanken?

Kommunalbanken er den viktigste finansieringskilden til norske kommuner og fylkeskommuner. Alle norske kommuner er kunder hos oss, og vi finansierer i underkant av halvparten av alt kommunene investerer i, enten det er barnehager, omsorgsboliger, kulturhus, avløpsrør eller avfallsbiler. Kommunalbanken er 100 % eid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I regjeringens eierskapsmelding heter det at vi som statlig eid selskap skal være i fremste rekke når det gjelder arbeidet for klima og miljø i vår bransje, herunder med tiltak som kan redusere klimagassutslipp. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby grønne lån, som er rabatterte lån til kommunale investeringer som reduserer klimagassutslipp eller energibruk, og/eller tilpasser lokalsamfunnet til et endret klima.

 

Hvorfor synes vi det er viktig å formidle klimakunnskap til elever?

Heftet vi tilbyr gjennom SubjectAid ble egentlig laget for å øke kompetansen om klima og miljø blant våre ansatte og kunder. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på heftet, og syntes det var en fin mulighet å kunne dele dette med skoleelever også. Klima- og miljøspørsmål kommer til å prege livene til den generasjonen som vokser opp nå, da er det viktig at de får god kunnskap om disse temaene på skolen. Dessuten ser vi at barn og unge også er veldig flinke til å «passe på» foreldrene sine når det gjelder for eksempel kildesortering eller bilbruk, så den kunnskapen unge tilegner seg nå kommer ikke bare til nytte i framtiden når de skal ta egne valg men også nå i dag.

 

Hvilke utfordringer finnes for internasjonal klimapolitikk?

Det aller største problemet med klimaendringene er at de er globale, de treffer alle verdensdeler uansett om de har gjort noe for å redusere utslippene sine eller ikke – og det treffer ofte aller hardest de områdene som har minst utslipp, slik som stillehavsøyer og utviklingsland. Det gjør at det kan virke meningsløst for hvert enkelt land å sette i gang dyre utslippskutt. Heldigvis ser det ut til at det er en holdningsendring på gang mange steder, mange velgere kjenner klimaendringene på kroppen eller får sterke inntrykk gjennom mediene, og forventer at politikerne skal ta problemet seriøst. Stadig flere selskaper seg også at det lønner seg å bli «grønne».

 

Torunn-Kommunalbanken.jpg

Torunn Brånå, Rådgiver miljø og bærekraft i Kommunalbanken 

 

KBN_logo_norsk_RGB.gif

 

 

 

Tilbake til produktene