Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Oljedirektoratet

Intervju med Bjørn Rasen Oljedirektoratet, redaktør for publikasjonen Norsk Sokkel

 

Hei Bjørn! Hva gjør dere i Oljedirektoratet? Hva er oppgaven deres?

Oljedirektoratet er et statlig fagdirektorat med 215 ansatte. Enkelt sagt skal disse skape størst mulig verdier fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.
Direktoratet fyller fire roller. Med faglig integritet skal vi være rådgiver for Olje- og energidepartementet. Videre har vi et nasjonalt ansvar for alle data og analyser over norsk sokkel. Disse faktaene ligger i bunn når viktige spørsmål om virksomheten diskuteres.

Oljedirektoratet er en pådriver overfor oljeselskapene slik at de tenker langsiktig og produserer mest mulig av oljen og gassen i feltene – på en forsvarlig måte. I samarbeid med andre myndigheter skal Oljedirektoratet dessuten sikre at virksomheten blir fulgt opp på en helhetlig måte.

I tillegg bidrar Oljedirektoratet sin kompetanse og kunnskap til bistandsprogrammet Olje for utvikling. Dette for at myndighetene i utviklingsland skal utvikle gode systemer og administrasjon slik at deres oljerikdom skal komme hele nasjonen til gode.

Hvilke spørsmål innen geofaget mener dere det er viktig at man jobber med i skolen?

Platetektonikk! Det er læren om hvordan kontinentene dannes og beveger seg. Når du kan dette, så faller resten av faget geologi på plass. Hvordan et kontinent brytes ned og bygges opp er grunnlaget for geologiforståelsen. Gjennom millioner av år går kontinentene gjennom ulike klimasoner og det skapes ulike typer av avsetninger – lag på lag med sand og stein. Disse lagene blir til kontinentalsokler, slik vi eksempelvis har langs hele Norskekysten.

Fortell om deres magasin Norsk Sokkel, hva kan man lese om i det nye bladet?

Magasinet skal ta opp tema som er viktige for olje- og gassvirksomheten. Hver utgave inneholder minst ett slikt strategisk tema. I denne utgaven tar vi for oss lagring av karbondioksid. Vi har også et intervju med en av våre ansatte som har tatt doktorgrad innen CO2-lagring. samt beskriver byggingen av en ny plattform.

Vi har et stort intervju i hver utgave. Denne gang forskeren Jørn Hurum som graver fram skjelletter av øgler og dinosaurer. En meget entusiastisk forsker. En annen frisk fyr er Andreas Wahl, som mange unge kjenner fra tv. Det er han som gjør fysikk spennende. Vi slår et slag for realfagene i hvert nummer. Vi beskriver også gasshydrater, frossen gass, som flere mener kan redde verdens energiforsyning i framtiden. Det finnes uhorvelige mengder av det, men det er langt fram til dette kan utnyttes i stor skala.

 

intervju-bjorn-rasen.png

Bjørn Rasen Oljedirektoratet

od-stor-farge.gif

 

 

Tilbake til produktene