Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Norsk Kennel Klub

Intervju med Cecilie Holgersen, avdelingsleder marked og kommunikasjon i NKK

 

Hei Cecilie! Hvem er dere?

Norsk Kennel Klub (NKK) er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge. Vi organiserer over 260 rase- og aktivitetsklubber over hele landet, og deres rundt 100 000 medlemmer. Vårt formål er å ivareta hundens og hundeholdets interesser, bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, og forvaltning av de enkelte hunderasene. Vi anslår at det i Norge i dag er over 500 000 hunder, og at mer enn 1 million mennesker bor med hund i familien.

«Hunden, menneskets beste venn» er en undervisningspakke for småskolen – hvorfor har dere laget den?

NKK ønsker å sikre et godt og trygt hundehold for alle, av hensyn til både mennesker og hunder. Barn har ofte et nært forhold til hunder, men forstår kanskje ikke hvordan hunder er annerledes og agerer annerledes enn dem selv. Å forholde seg til hunder på en god måte kan gjøre barn tryggere på seg selv og gi dem større mestringsevne i ulike situasjoner. Ved at barn lærer mer om hunder kan man også forebygge potensielle uheldige situasjoner.

Vi mener at et godt tiltak for å skape et trygt hundehold, er å lære barn mer om hund. Derfor har vi laget en brosjyre som gir barn muligheten til økt kunnskap om hund på deres mest naturlige læringsarena: skolen.

«Hunden, menneskets beste venn» er skreddersydd for småskolen, men kan også fungere godt på mellomtrinnet, for klasser som ikke har gjennomgått materiellet tidligere. Heftet inneholder læringsaktiviteter for barn, og godt bakgrunnsstoff for lærere.

Sentralt i læreplanen står blant annet at elevene skal utvikle kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Dyrevelferdsloven pålegger dessuten alle dyreeiere å ha nødvendig kunnskap om dyret de eier. Hunder og andre dyr er en naturlig del av mange barns liv. Selv om aldersgrensen for å eie dyr er satt til 16 år, er også yngre barn i daglig kontakt med familiens dyr og bør derfor ha grunnleggende kunnskap om deres atferd og behov.

Jo tidligere barn lærer hvordan man skal behandle dyr, jo større er sjansen for godt samspill til nytte og glede for begge parter. Gjennom NKKs skolepakke blir elevene kjent med de viktigste sidene rundt hundehold og hvordan man forholder seg til hunder. 

 

Cecilie-Holgersen.jpg

Cecilie Holgersen, avdelingsleder marked og kommunikasjon i NKK

NKK_logo.png

 

 

Tilbake til produktene