Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Grønt Punkt

Intervju med Arve Martinsen, Kommunikasjonsrådgiver, Grønt Punkt Norge

 

Hei Arve! Grønt Punkt,­ hvem er dere?

Grønt Punkt Norge er et nonprofit-selskap med mål om å få alle med på næringslivets emballasjedugnad. Vi sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Vi drifter også returordningene for plastemballasje og drikke- og emballasjekartong.

Hvilke miljøspørsmål mener dere det er viktig at man jobber med i skolen?

Fokusere på kildesortering. Vi nordmenn bruker omlag to millioner drikkekartonger hver dag. Drikkekartonger er laget av jomfrulig fiber, det vil si at det er første gang disse er i omløp. Gjenvinning er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes både sju og åtte ganger.

Hva mener dere/du er viktig å tenke på når man underviser om miljøspørsmål?

At materialgjenvinning av emballasje er godt for miljøet! Tall i fra Klif (Klima og forurensningsdirektoratet) sier at i 2011 ble 502 000 tonn emballasje fra husholdninger og næringsliv gjenvunnet i Norge, og dermed gikk hele 95 prosent av emballasjen til materialgjenvinning eller energiutnyttelse. 73 prosent av emballasjen ble sendt til materialgjenvinning, og dette medfører reduserte utslipp av klimagasser, lavere energibruk og flere andre positive miljøeffekter.

Dere har lansert to spill (LORAX og Jakten på kartongmeterskatten) som skal brukes i undervisningen. Disse har blitt veldig populære. Hvorfor har dere valgt å satse på nettopp spill som innlæringsform?

Kunnskap skaper engasjement og vi tror at denne formen for læring engasjerer. Barns engasjement for miljø er oppriktig og svært viktig. De er enda flinkere enn voksne, og vår erfaring viser at barna gjerne tar med seg både gode kildesorteringsvaner og miljøbudskap hjem fra skolen.

 

intervju-arve-gront-punkt.png

Arve Martinsen, Kommunikasjonsrådgiver, Grønt Punkt Norge

gront punkt.jpg

 

 

Tilbake til produktene