Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Europabevegelsen

Intervju med Christian Pollock Fjellstad, politisk rådgiver Europabevegelsen

 

Hei Christian! Hvem er dere? Fortell om deres oppdrag!

Europabevegelsen er en organisasjon som over 60 år har satt samarbeid og integrasjon i Europa på dagsorden. Med hovedfokus på kunnskapsspredning, og aktuelle europeiske spørsmål om Norges forhold til Europa, og da spesielt Den europeiske union (EU), ønsker vi å fremme verdier som frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd.
Europabevegelsen er en frivillig interesseorganisasjon med lag i hele Norge. Vi tilbyr i samarbeid med Europeisk Ungdom foredrag og kurs til skoler, foreninger og organisasjoner.

Hva synes dere er viktigst at belyse i den norske europadebatten?

Først og fremst er vi opptatt av å fremme kunnskap om Norges forhold til Europa. Norge har først og fremst formelt organisert sitt samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Men det er også over 70 andre avtaler på ulike politiske og faglige interesseområder og Norge er ca 75 % integrert med EU. Dette er mer innenfor enn utenfor, sågar mer enn enkelte EU-land. Europabevegelsen ønsker at flere lærer om Europa og får en økt forståelse for europeisk politikk og samarbeid.

Fortell om deres hefte ”EU OG EØS – en introduksjon”, hvorfor har dere tatt frem denne?

Dette er et hefte som først og fremst besvarer spørsmål som vi møter når vi holder foredrag. Det gir en enkel fremstilling av EUs institusjoner og hvordan EU fungerer. Videre gir det også en oversikt over hvordan Norge har organisert sitt forhold og samarbeid med EU gjennom blant annet EØS-avtalen. Heftet er en introduksjon og de som ønsker å vite mer, eller ønsker et introduksjonsforedrag eller foredrag om andre tema oppfordres til å ta kontakt.

Hvorfor vil dere nå ut med denne informasjonen til skolene?

Kunnskap i sentrum. Kunnskap, kunnskap, kunnskap. Det er viktig at alle som skal danne seg en mening om Europa, og EU, får kunnskapen til kvalifisert meningsdannelse. Europabevegelsen tilstreber å avpolitisere kunnskapen og forholder seg kun til det som fremkommer gjennom forskning. Når det er saksinnlegg eller synspunkt som fremmes vil dette fremkomme klart i vårt materiale.

 

intervju-christian-pollock.png

Christian Pollock Fjellstad, politisk rådgiver Europabevegelsen

2000px-Europabevegelsen_logo.svg.png

 

Tilbake til produktene