Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG)

Intervju med Lise Lundh, utvalgsmedlem i FUG

Hei Lise!

Hvorfor har dere laget denne brosjyren?

Vi opplever at det er stor mangel på kunnskap om tegnspråk, og det er mange som er interessert i å lære om det.

 

Hva er tegnspråk?

Ifølge Språkrådet, er norsk tegnspråk det eldste og største minoritetsspråket i Norge. Tegnspråk brukes aktivt av mellom 16 500 og 25 000 mennesker, og er en del av vårt språklige mangfold. Mange tror at norsk tegnspråk er en slags forkortet og taus form for norsk utført med hendene. Men slik er det ikke. Norsk tegnspråk er et selvstendig språk med en helt annen grammatikk.

 

Tror dere hørende elever vil være brydd med å lære seg tegnspråk?

Vi opplever at tegnspråk appellerer til mange, også hørende. Mange ønsker å kunne velge tegnspråk som fremmedspråk, og vi vet at noen skoler har fått til dette. Barna vil ofte lære seg tegn, og spør om alfabetet. Og de lærer fort! Når det gjelder skole, har vi opplevd en del usikkerhet, og at noen skoleledere er redde for at det skal bli mer jobb for dem å tilby tegnspråk, eller at det fører til ekstra utgifter.

Behovet for å sette disse spørsmålene på dagsorden er kommet opp på nytt nå når døveskolene er lagt ned. Tegnspråklige elever skal nå gå på nærskolen, og da blir det ekstra viktig at skolene får kompetanse til å lage gode språkmiljø. For språk læres i felleskap. En må kunne regne med at skolene forholder seg til tegnspråk og at flere lærer seg litt, bruker tolker og tilrettelegger teknisk for elever som bruker hørselstekniske hjelpemidler. I tillegg må deltidsopplæringen tilrettelegges og styrkes, slik at elevene får perioder av undervisningsåret sammen med andre som har tegnspråk som førstespråk. Det er veldig kortsiktig å forsøke å spare på språk og skole. Språket gir jo grunnlaget for både selvfølelse, det sosiale og for all annen læring.

 

Hvordan kan skolene bruke materiellet dere nå sender ut?

Vi håper informasjonen kan være et godt utgangspunkt for samtaler med de enkelte familiene for å undersøke om tilretteleggingen fungerer etter hensikten. Og så kan det danne utgangspunkt for informasjon til de andre foreldrene i klassen. 

images.jpg

Lise Lundh, utvalgsmedlem i FUG

Logo_FUG.png

Tilbake til produktene