Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Foreldreutvalget For Grunnopplæringen (FUG)

Intervju med Joachim Majambere og Torill Braaten, Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 

Hei Joachim og Torill! Hvem er FUG? Fortell om deres arbeid. 

FUG er et nasjonalt rådgivende organ. Les mer om oss på fug.no. Vi er primært foreldrestemmen inn mot utdanningsmyndighetene, men gir også råd og veiledning til enkeltforeldre og skolenes rådsorganer. Les også, fug.no/foreldrerepresentanter.141855.no.html.

Hvorfor har dere laget heftet Stopp mobbing!?

Mange foreldre henvender seg til oss fordi barnet deres blir mobbet. Dette var noe av bakgrunnen for at vi laget heftet STOPP mobbing. Heftet er ment å bidra til et bedre samarbeid omkring et vanskelig tema. FUG er opptatt av at trivsel og trygghet på skolen er et felles ansvar, og er grunnlaget for all læring.

Når foreldre opplever at barna deres blir mobbet, blir også foreldrene sårbare. Desto vanskeligere blir det hvis de ikke blir møtt med respekt, ydmykhet og handlingsvilje fra skolens side. Når mobbing har skjedd, er det like viktig å ta tak i passive tilskuere, som den som mobber og den som blir mobbet. Dette er skolens ansvar, men et godt samarbeid er avgjørende for å sette i gang gode prosesser for å få gjenetablert tillit og samhold både blant elevene og i foreldregruppen.

Skolens handlingsplan mot mobbing må være godt kjent for foreldrene, og bidra til at alle parter i skolen tenker forebyggende i forhold til mobbing.

Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene skal lære av det?

Heftet STOPP mobbing kan brukes på foreldremøter for å øke kompetansen og skape gode samtaler mellom de voksne og også mellom voksne og barn.

Hva annet tilbyr dere skolene? 

FUG tilbyr også annet materiell, noe av dette på flere språk, se her: fug.no/materiell-paa-andre-spraak.155836.no.html

Skolene kan også henvende seg til oss for foredrag om positiv kommunikasjon mellom hjem og skole.

 

 Mobbing kan være:

• Verbal (for eksempel bruke kallenavn)

• Sosial (for eksempel bli holdt utenfor)

• Materiell (for eksempel få ødelagt klær og eiendeler)

• Psykisk (for eksempel bli truet eller tvunget til å gjøre noe)

• Fysisk (for eksempel bli slått eller sparket)

 

Torill-og-Joachim.png

Torill Braaten og Joachim Majambere , Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Logo_FUG.png

 

 

Tilbake til produktene