Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

FN-sambandet

Intervju med Marianne Mathisen, Information Officer, FN-sambandet

 

Hei Marianne! Hvem er FN-sambandet? Fortell om deres arbeid.

FN-sambandet er et uavhengig informasjonskontor med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. Skolen er vår viktigste målgruppe, men vi har også debattmøter, tilbud på nett og foredrag til alle som er interessert.

Vi har kontor i de største byene i hele landet, og dekker hele Norge med skolebesøk som foredrag, rollespill og FN-film.

Hvorfor har dere laget Opplev FN?

Opplev.fn.no gir elevene basiskunnskap om FN på en morsom og lærerik måte. Her kan de løse en konflikt i Sikkerhetsrådet, tale til en fullsatt Generalforsamling eller bli Generalsekretær i FN. Nettstedet gir elevene et fint avbrekk fra skolebøker og lærerstyrt undervisning fra tavla.

Hva er vetorett? Og hva er egentlig en resolusjon? Skoleelever trenger kunnskap om FN i mange sammenhenger. Flere fag nevner FN spesifikt i kompetansemålene. For mange elever kan imidlertid FN og internasjonal politikk virke både vanskelig og tørt. Disse nettsidene gjør denne læringsprosessen mer lystbetont og morsom.

Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene skal lære av det?

Oppgavene i heftet Opplev FN er tilpasset elever på ungdomstrinnet og knyttet til kompetansemål i samfunnsfag. Elevene vil lære om FN-pakten, Menneskerettighetserklæringen, Norges forhold til FN samt FNs historie. Vi håper heftet vil bli brukt som et supplement til film, spill, tidslinjer og andre interaktive aktiviteter som finnes på nettstedet.

Oppgavene kan også fungere som en god inngangsport til reflekterende samtaler med elevene. For eksempel kan man diskutere hvem som har plikter når noen har menneskerettigheter, eller om det er behov for en organisasjon som UN Women. Her er det mange gode snakkepunkter å hente frem! 

Hvorfor er det viktig for dere å satse på skolen/ elevene?

FN-sambandet satser sterkt på barn og ungdom i vårt informajonsarbeid. Vi mener det er viktig at barn og unge forholder seg til en verden utenfor Norges grenser. Vi må se Norge som en del av et større felleskap. Kunnskap om hvordan FN som en organisasjon for samarbeid fungerer, og også kunnskap om internasjonal politikk, vil legge grunnlaget for at de selv kan bli aktive, deltagende individer. 

Hva annet tilbyr dere skolene?

FN-sambandet har et variert tilbud til skolene. Her er noen av aktivitetene:
Foredrag: Vi besøker skoler over hele landet med foredrag om FN, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, klima, utvikling og Norges rolle i FN.
FN-rollespill: Elevene spiller landene i Sikkerhetsrådet og møtes en dag for å finne løsning på en internasjonal konflikt.
FN-film: Gratis filmvisning med arbeidsoppgaver stimulerer til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål.
FN-stafetten: Elever på mellomtrinnet landet over deltar på natursti og quiz og konkurrerer om å gjette riktig løsningsord på nett.

Det fullstendige tilbudet vårt til skolene kan dere lese mer om her: fn.no/Skole

 

Marianne.png

Marianne Mathisen, FN-sambandet

FN-sambandet_large.png

 

 

Tilbake til produktene