Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Blå Kors Norge

Intervju med generalsekretær i Blå Kors, Trine Stensen

Hei Trine,

HVEM ER BLÅ KORS?

Blå Kors er den største ideelle aktøren i Norge innen rus og avhengighet, og forebygging er en viktig del av vårt arbeid. Vi har en rekke tilbud til barn og unge over hele landet, inkludert chat-tjenestene SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no, samt Blå Kors Kompasset, et tilbud om terapi på nett for unge som har vokst opp i hjem med rus.
 

FORTELL OM DERES SATSNING MOT SKOLEN

Over 1 av 10 barn og unge vokser opp med en forelder som har en alvorlig psykisk lidelse eller alkoholmisbruk. Disse barna har ofte et særlig stort behov for å bli sett og ivaretatt av trygge voksne. Du som jobber i skolen kan derfor gjøre en stor forskjell.

Vi vil gjøre det lettere for alle som jobber med barn, ungdom og foreldre å finne kvalitetssikret materiell som kan forebygge problemer knyttet til rus og avhengighet. Derfor har vi utviklet en ressursbank med engasjerende materiell, som quizer, filmer, brosjyrer og undervisningsopplegg.

Vår veileder til deg som er bekymret for et barn, «Jeg ønsker å bli sett», og tilhørende digitalt materiale kan brukes i fagmøter og med foreldre for å oppfordre flere til å vise omsorg ved bekymring. Her finner du også en bok og film som kan hjelpe deg å bygge trygge relasjoner til barna.

Forskning viser dessuten at foreldre er de viktigste forebyggerne. Her er godt samspill mellom skole og foreldre viktig. Ved hjelp av SubjectAid distribuerer vi blant annet brosjyrer og filmer om alkohol, foreldre og barn. Disse hjelper deg å ta opp alkohol med foreldre på en ikke-dømmende, faktabasert og reflekterende måte. I det digitale tilleggsmateriellet finner du dessuten undervisningsopplegg om rusmidler og «Snakkekort» for ungdom om rus, gaming og mobbing.
 

HVORFOR VIL DERE NÅ UT MED DENNE INFORMASJONEN?

Folkehelse og livsmestringsfaget gir mange muligheter til å fremme barns helse og forebygge problemer knyttet til rus og avhengighet. Livsmestring handler også om å tåle livets stormer: å stå i det som er vanskelig, å våge å søke hjelp og å tørre å strekke ut en hjelpende hånd. Vi håper våre ressurser kan være en hjelp til å utvikle trygge og tillitsfulle relasjoner, der barn og unge erfarer at de blir sett og møtt – og får vite at det alltid er håp og hjelp å få. 

Mange som jobber i skolen forteller at det kan være vanskelig å åpne opp for gode samtaler om alkohol og andre rusmidler. Temaet alkohol og rusmidler kan ofte preges av tabu eller skam, og mange er usikre på hvordan man kan kommunisere på en klok måte som unngår moralske pekefingre. Vi vil gjøre det lettere å ta samtalen ved å tilby konkrete verktøy som du kan ta i bruk.
 

HVORDAN KAN MAN TA I BRUK DERES RESSURSER?

Vårt materiell egner seg godt til undervisning, foreldremøter, i arbeid som sosiallærer og helsesykepleier, samt i faglige sammenkomster.

Trime Thorsen GS B.Kors-5080corr-preview.jpg
Trine Stensen, Generalsekretær i Blå Kors

Tilbake til produktene