Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Barneombudet

Intervju med Sidsel Bjerke Hommersand, Seniorrådgiver, Barneombudet

 

Hei Sidsel! Hvem er Barneombudet, og hva vil dere belyse?

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vår oppgave er å passe på at alle under 18 år får oppfylt rettighetene sine etter barnekonvensjonen, og at deres stemme blir hørt. Barn og unge skal vite at de har en rett til å delta i samfunnet og få sagt sin mening i saker som angår dem.

På hvilken måte vil dere nå barn og unge ved hjelp av Rettighetsplakaten?

Vi vet at barn og unge kjenner alt for dårlig til rettighetene sine og at voksne ofte  bryter dem. Vi vil gi unge kunnskap om egne rettigheter og sette dem i stand til å bruke dem. Rettighetsplakaten oppsummerer rettighetene barn har og får etterhvert som de blir eldre.

Hvordan vil dere at Rettighetsplakaten skal brukes i skolen?

Vi ønsker at den henger i alle klasserom, og at den kan fungere som  utgangspunkt for å snakke om rettigheter, både ut i fra Rettighetsplakaten og FNs barnekonvensjon.

Hvordan kommer barn og unge lettest i kontakt med dere?

Man kan gå inn på våre nettsider som i hovedsak er rettet mot barn og unge. Her kan man får svar på spørsmål gjennom ”Spør Barneombudet” og finne nyttige tips om rettigheter. Her finnes også råd til den vanskelige samtalen med en voksen. Ellers er barn og unge de eneste som kan ringe oss på telefon. Voksen skal skrive e-post.

Hva er det vanligste spørsmålet dere får fra ungdommer?

Mye handler om skolen og mobbing, og mye handler om problemer i familien, spesielt da foreldre går fra hverandre. Vi får også veldig mye spørsmål om sosiale medier og rettigheter rundt privatliv. 

 

Sidsel.png

Sidsel Bjerke Hommersand, Seniorrådgiver, Barneombudet

Barneombudet_logo_200x148.jpg

 

 

 

Tilbake til produktene