Opp til meg – skolebesøk med interaktiv rusforebyggende undervisning

Ønsker du et besøk fra oss? Vi holder interaktive opplegg med gruppeøvelser for skoleklasser, konfirmanter og andre grupper på ungdomstrinnet.

Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet med å spre kunnskap om alkohol og rusmidler, og med å oppfordre ungdom til å ta selvstendige valg. Gjennom prosjektet Opp til meg, lansert i 2021, har vi videreutviklet og bearbeidet denne kunnskapen slik at den kan nå en ny generasjon med ungdom.

Bestill skolebesøk

Ønsker du et besøk fra oss? Vi holder interaktive opplegg med gruppeøvelser for skoleklasser, konfirmanter og andre grupper på ungdomstrinnet. Gruppeøvelsene er tilgjengelige i ressursheftene våre. Tilbudet er helt gratis. Vi foretrekker å holde opplegget for grupper på maksimalt 30 ungdommer slik at alle får mulighet til å delta aktivt. Opplegget vårt kan tilpasses til ønsket tidsbruk, men det er lurt å sette av to til tre skoletimer slik at vi får tid til de gode diskusjonene.

Foreløpig holder vi bare opplegg om temaet "Ungdom og alkohol", men flere moduler vil bli lansert fortløpende. Fyll ut skjemaet vårt, så tar vi kontakt for en samtale om besøket: https://opptilmeg.no/kontakt-oss

Vi bistår gjerne med veiledning om rusforebyggende innsats i skolen og med å utvikle et opplegg som passer deg og din gruppe, uavhengig av om du ønsker besøk fra oss eller ikke.
 

GRATIS E-LÆRING PÅ OPPTILMEG.NO E-læringen vår om ungdom og alkohol finner du på www.opptilmeg.no

Hva synes elevene dine om rollen alkohol spiller i samfunnet? Hvordan kan vi sørge for at alle ungdommer får ta sine egne valg? E-læringen består av to deler med 10 spørsmål i hver. Første del gir elevene muligheten til å dele meningene sine om alkohol, ungdomstid og å ta sine egne valg. Andre del lar dem dele tanker og følelser. Felles for disse delene er at elevene lærer om alkohol på en interaktiv måte som knytter temaet opp til situasjoner det er sannsynlig at de selv vil oppleve i løpet av ungdomstiden. I tillegg får de vite hva andre ungdommer tenker om spørsmålene de svarer på.

E-læring er en effektiv måte å nå ungdom på, og plattformen fungerer like fint på mobil som på PC. E-læringen er tilpasset ungdomstrinnet, men kan også brukes på videregående skole. Flere e-læringer lanseres fortløpende.

Registrer her