Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

KS Ung og KS Besøkssenter

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole. Oppleggene er tilrettelagt etter ny læreplan og det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap, og egner seg særlig for samfunnsfag, samfunnskunnskap, politikk og menneskerettigheter og helse og oppvekstfag.

Kommunespillet i KS Besøkssenter

I KS Besøkssenter i Oslo kan elever spille det interaktive læringsspillet Kommunespillet. I spillet lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse, velferdsteknologi og kommunale oppgaver. Oppgaven er å bygge et omsorgssenter for eldre i Snasen kommune. Elevene må finne innovative løsninger og vurdere økonomi, miljø og rekruttering. Det er gratis å komme på besøk!

Lokasjon: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo
 

KS Besøkssenter er en del av nettverket Ut av klasserommet.

Les mer og book besøk https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/ks-ung/laringsspill/kommunespillet/

Bilde KS.jpg

Tilbake til produktene