Det Europeiske Wergelandsenteret

Kampen for frihet og grunnleggende demokratiske verdier går gjennom skole og utdanning. Med base i Norge og god tilgang til klasserom, lærere og myndigheter i hele Europa, ruster Wergelandsenteret demokratiet i en tid hvor det trues fra mange hold, på helt nye måter.

Wergelandsenteret er en møteplass for mennesker som jobber med forskning, informasjon, opplæring og videreutdanning på tvers av land, kulturer og politiske systemer.
I Norge er vi mest kjent for demokratilæring på Utøya. Internasjonalt arbeider vi i 22 land. Vi støtter blant annet Ukraina for at utdanning skal hegne om demokratiske verdier og Hellas i arbeidet med inkludering av flyktninger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her: The European Wergeland Centre (list-manage.com)
 
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Lærerveiledning - Hvordan reagere på hatprat

Denne oppgaven er til for å øke forståelsen av hvordan hat rammer og gjør deltakerne bedre rustet til å tenke kritisk og reagere i møte med hatefulle ytringer.


Det Europeiske Wergelandsenteret

Hos oss på Wergelandsenteret jobber vi for demokrati i Europa gjennom utdanning. Vi er opprettet av Europarådet og deres arbeidsfelt er alle deres medlemsland.

Fortell om deres oppdrag på Wergelandsenteret?

Hos oss på Wergelandsenteret jobber vi for demokrati i Europa gjennom utdanning. Vi er opprettet av Europarådet og deres arbeidsfelt er alle deres medlemsland. I Norge er vi mest kjent for vårt arbeid med demokratilæring på Utøya. Men vi jobber også mye med å hjelpe lærere til å forstå hvordan man kan jobbe med demokratilæring på best mulig måte. 
Internasjonalt har vi prosjekter i 22 land. Det største prosjektet vårt har vi i Ukraina der vi jobber for at utdanning skal hegne om demokratiske verdier og i Hellas hvor vi jobber med hvordan skoler kan jobbe med inkludering av flyktninger.

Dere har utviklet en ressurs som er en Dialogduk – fortell mere om den?

Mye av vårt materiell er basert på Europarådets manualer. Men akkurat denne har vi utviklet i samarbeid med lærerutdanningen på OsloMet. Den tar utgangspunkt i samarbeidslæring som metode. Gjennom øvelsen skal man bli kjent med hvordan man kan reagere på hatprat. Og hvordan de ulike strategiene som å ignorere, rapportere, si ifra eller fortelle til venner kan fungere. Med en sånn «hard» tematikk, er det fint at elevene må jobbe sammen for å bli enige. 

Hvordan håper dere at dette materiellet skal bli brukt i skolen? Og hvordan vil dere at lærerne skal bruke det i undervisningen på best mulig måte?

Dette er en øvelse som kan være fint å bruke i ulike situasjoner og i ulike fag. Jeg håper at dette er et verktøy som lærere blir godt vant med å bruke og som de tar opp igjen og igjen. Situasjonene i øvelsen kan forandres fra gang til gang, avhengig av hva som er mest aktuelt i klassen man jobber med. Den kan brukes til å jobbe med godt klassemiljø, eller den kan være en del av et tema hvor man jobber med minoriteter og hatprat mot enkeltgrupper. Den passer selvsagt godt inn i samfunnsfag hvor man jobber med de demokratiske kompetansene, men øvelsen svarer på utfordringene i overordnet del av læreplanen og kan derfor tilpasses og brukes i alle fag. 

Og hva vil dere at elevene skal lære?

Målet med denne øvelsen er å styrke elevene sin tro på at de selv kan bidra til mindre hatprat i samfunnet. Vi vil at de skal bli kjent med ulike måter å reagere på, og hvilke fordeler og ulemper det kan ha å reagere på ulike måter. Vi ønsker at elevene som er med på øvelsen ser at deres stemme betyr noe. At de kan gjøre en forskjell og at de får de verktøyene de trenger for å kunne stå imot hatprat som de kan møte på. Om det skulle være i klasserommet, i sosiale media eller på bussen.  
Kristin Flacké, rådgiver i ungdomsavdelingen på Wergelandsenteret