Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge som arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk og e-helse.


Trykt materiell for bestilling

Apotekforeningen

Farmasi er et lite fagområde, og det er få ungdom som kjenner til studiet og jobbmulighetene. Et viktig poeng er f.eks. at det er mulig å få jobb i hele landet, og man kan bli leder for et apotek allerede i ung alder.

Fortell litt om Apotekforeningen. Hav er deres oppgave?
Apotekforeningen skal bidra til at apotekene kan drives godt og effektivt. Derfor skal vi også bidra til at det blir utdannet dyktige og engasjerte farmasøyter som kan jobbe i apotekene. Det er stor mangel på farmasøyter i Norge, og mange apotek strever med å få tak i folk. Derfor håper vi mange unge ønsker å bli farmasøyter og jobbe i apotek. 

Hva inneholder deres informasjonsmateriell?
I brosjyren får man vite mer om hva man lærer på farmasistudiene, og hvilke yrkesmuligheter som finnes. Det er en oversikt over de studiestedene som tilbyr farmasi, og hvilke krav som stilles for å kunne søke. Det er viktig med interesse for realfag, og særlig kjemi for å lykkes i studiet, men yrkesmulighetene finnes mange steder. 

Hvordan vil dere at lærerne skal bruke informasjonen på best mulig måte? 
Farmasi er et lite fagområde, og det er få ungdom som kjenner til studiet og jobbmulighetene. Vi håper brosjyren vår kan bidra til at flere elever får kunnskap om farmasiutdanningen, og mulighetene det gir. Et viktig poeng er f.eks. at det er mulig å få jobb i hele landet, og man kan bli leder for et apotek allerede i ung alder. Selv om farmasi er et realfag, er det viktig med interesse for mennesker og «myke» verdier. Jeg håper lærerne kan få ny kunnskap om bredden i farmasifaget, og formidle dette videre til elevene sine. 

Jostein Soldal, Kommunikasjonssjef Apoteksforeningen