Stiftelsen Norsk brannvernforening

Trykt materiell for bestilling
Korte fakta


Norsk brannvernforening forteller

Håvard Kleppe, avdelingsleder, avdeling for kompetanse Stiftelsen Norsk brannvernforening forteller om det nye undervisningsopplegget

Brannvernskolen.no er lansert

«Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen» bestående av Norsk brannvernforening, DSB og Gjensidige har i en årrekke tilbudt gratis undervisningsopplegg for skolen.

Det nye undervisningsopplegget bygger videre på Bjørnis-universet, selv om Bjørnis selv ikke figurerer i materiellet annet enn gjennom logo og navn. I opplegget møter vi fire av Bjørnis sine kolleger som utgjør «Team Bjørnis»: Rikke Røykdykker, Farid Forebygger, Filip Feier og Ella Eltilsyn. På denne måten etableres en rød tråd i brannvernopplæringen fra barnehage til skole. Materiellet er tilpasset 6. klasse, men kan brukes i hele mellomtrinnet. 

-Undervisningsopplegget er laget slik at skolene kan gjennomføre det på egenhånd uten bistand fra brannvesenet eller el-tilsynet. Samtidig ønsker vi å understreke at det vil være en stor styrke for brannvernopplæringen om brannvesenet og eltilsynet lokalt støtter opp aktiviteten med skolebesøk og undervisning, sier Håvard Kleppe, avdelingsleder i Norsk brannvernforening.

Det nye undervisningsopplegget består av følgende hovedelementer:
- Den nye skolenettsiden brannvernskolen.no med et dataspill som spilles i nettleseren.
- Et nytt elevhefte med fire punkter elevene skal sjekke hjemme.
- En ny PowerPoint-presentasjon
- En Kahoot-quiz

Både dataspillet og de fire sjekkpunktene i elevheftet er bygget rundt fire hovedlæringsmål – det vi minimum ønsker at elevene skal sitte igjen med: 
1. Eleven skal ha kunnskap om farer ved lading og bruk av batteribasert elektronikk.
2. Eleven skal ha kunnskap om røykvarslerens betydning og funksjon.
3. Eleven skal ha kunnskap om riktig opptreden ved brann.
4. Eleven skal ha kunnskap om riktig førstehjelp ved brannskade.

Håvard Kleppe, avdelingsleder, avdeling for kompetanse Stiftelsen Norsk brannvernforening
Lærerstemmer Kortfattet informasjon, bra og anpasset til elevene