Norsk Kennel Klub

Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon som jobber for hunder og hundeeiere under mottoet ”Hund til nytte og glede”. NKKs ønske er at elevene skal få forståelse for hunders plass og rolle i samfunnet. Barn bør, fra de er små, bli bevisste på hunders egenverdi og behov slik at de tidlig lærer seg å behandle hunder og andre dyr med respekt. Ved at barn lærer mer om hunder kan man også forebygge potensielle uheldige situasjoner.
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Hundememory

Klassisk memory-spill med bilder og navn på ulike hunderaser.

Aktivitetshefte for barn

Aktivitetsheftet består av gøyale utfordringer for barn mellom 4 og 12 år. Heftet er ment som underholdning for barn, med hunder i fokus.

Vil du bli hundeeier

Det å ha hund innebærer et stort ansvar, og kjøp av hund bør være planlagt og gjennomtenkt. Brosjyren gir informasjon om hva man bør tenke på.


Norsk Kennel Klub

Intervju med Cecilie Holgersen, avdelingsleder marked og kommunikasjon i NKK

Hei Cecilie! Hvem er dere?
Norsk Kennel Klub (NKK) er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge. Vi organiserer over 260 rase- og aktivitetsklubber over hele landet, og deres rundt 100 000 medlemmer. Vårt formål er å ivareta hundens og hundeholdets interesser, bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, og forvaltning av de enkelte hunderasene. Vi anslår at det i Norge i dag er over 500 000 hunder, og at mer enn 1 million mennesker bor med hund i familien.

«Hunden, menneskets beste venn» er en undervisningspakke for småskolen – hvorfor har dere laget den?
NKK ønsker å sikre et godt og trygt hundehold for alle, av hensyn til både mennesker og hunder. Barn har ofte et nært forhold til hunder, men forstår kanskje ikke hvordan hunder er annerledes og agerer annerledes enn dem selv. Å forholde seg til hunder på en god måte kan gjøre barn tryggere på seg selv og gi dem større mestringsevne i ulike situasjoner. Ved at barn lærer mer om hunder kan man også forebygge potensielle uheldige situasjoner.

Vi mener at et godt tiltak for å skape et trygt hundehold, er å lære barn mer om hund. Derfor har vi laget en brosjyre som gir barn muligheten til økt kunnskap om hund på deres mest naturlige læringsarena: skolen.

«Hunden, menneskets beste venn» er skreddersydd for småskolen, men kan også fungere godt på mellomtrinnet, for klasser som ikke har gjennomgått materiellet tidligere. Heftet inneholder læringsaktiviteter for barn, og godt bakgrunnsstoff for lærere.

Sentralt i læreplanen står blant annet at elevene skal utvikle kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Dyrevelferdsloven pålegger dessuten alle dyreeiere å ha nødvendig kunnskap om dyret de eier. Hunder og andre dyr er en naturlig del av mange barns liv. Selv om aldersgrensen for å eie dyr er satt til 16 år, er også yngre barn i daglig kontakt med familiens dyr og bør derfor ha grunnleggende kunnskap om deres atferd og behov.

Jo tidligere barn lærer hvordan man skal behandle dyr, jo større er sjansen for godt samspill til nytte og glede for begge parter. Gjennom NKKs skolepakke blir elevene kjent med de viktigste sidene rundt hundehold og hvordan man forholder seg til hunder. 

Cecilie Holgersen, avdelingsleder marked og kommunikasjon i NKK
Lærerstemmer "Fint med bilder og illustrasjoner, kort tekst og få spørsmål/oppgaver til hver tekst. Det var lette og konkrete oppgaver, veldig positivt."

"Gode illustrasjoner og lettforståelig tekst. Flotte faktabøker og forhåpentlig oppdatert fakta."

"Det beste er at det bidrar til å forklare hvorfor hund er til nytte samtidig som det forplikter å være hundeeier og at alle har et ansvar for at hunden fortsatt kan være menneskets beste venn."