Negotia


Intervju Negotia

Intervju med Stig Arne Bøe - Negotia

Hei Stig Arne! Fortell om deres materiell "Den norske modellen". Hvorfor har dere tatt den frem?
Vi i Negotia Ung har valgt å lage brosjyren om Den Norske Modellen sammen med Delta Ung og Parat Ung for å gi lærerne et godt informasjonsdokument til bruk i den daglige undervisningen om det norske arbeidslivet, og fagforeningene sin innvirkning for at vi har et så godt arbeidsliv her i Norge.
  

Hvorfor vil dere nå ut med denne informasjonen til lærere og elever på ungdom- og videregående skole?
Vi ønsker å nå ut med denne informasjonen fordi vi ser en lei trend om at unge arbeidstakere bruker lang tid på å organisere seg når de går ut i sin (kanskje første) jobb. Mange lar til og med være å organisere seg fordi de ikke har nok kunnskap om organisering og betydningen det har i arbeidslivet. Kjennskapen er generelt for lav blant ungdommer. Derfor velger vi å ta ansvar med blant annet denne brosjyren som skal gi en god og enkel innsikt i fagforeningen sitt arbeid og hvorfor vi eksisterer.
 

Fortell om deres oppdrag i Negotia!
Negotia er en partipolitisk uavhengig fagforening. Vi organiserer hele den private sektor, og vi hører til under Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). Vårt oppdrag er å sikre våre medlemmer et trygt arbeidsliv og rettslig trygghet når det er nødvendig. En støtte i ryggen rett og slett. Vi organiserer over 20.000 medlemmer fordelt på over 1000 forskjellige arbeidsplasser over hele Norge, inkludert Svalbard.

Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene skal lære av det?
Vi håper dette materiellet blir brukt bredt av alle skolene i undervisning og som informasjonsbrosjyre til elevene ved jobbsøking. Vi ønsker at elevene skal lære seg om organiseringen i arbeidslivet, hva de forskjellige avtalene betyr, og for eksempel hva forskjellen i at bedriftene følger tariff mot å faktisk ha en tariffavtale. Vi ser en stor viktighet her, og ønsker at elevene blir kjent med sine rettigheter og hva normen i norsk arbeidsliv er. 

Hvordan vil dere at lærerna skal bruke materiellet på best mulig måte?
Lærerne må gjerne bruke materiellet i forskjellige sammenhenger med den undervisningen de allerede gjennomfører i dag, men vi ønsker også å komme på skolebesøk for å kunne gi en god innsikt i fagforeningene sitt arbeid. Både vi i Negotia-, Delta- og Parat UNG ønsker å komme på besøk, og dette vet jeg at mange andre forbund er interessert i også.

Stig Arne Bøe, Negotia