Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Et godt liv og en god helse handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen, også ved fysisk og psykisk sykdom, skade eller andre helseutfordringer. Om du eller noen rundt deg har eller står i fare for å utvikle helseutfordringer, kan konsekvensene ha stor betydning for livet generelt. Lærings og mestringsvirksomheten i sykehus og kommuner er etablert for å være til støtte i disse situasjonene. 
 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) sprer kunnskap og bygger kompetanse slik at alle i Norge skal ha lik tilgang til lærings- og mestringstilbud av god kvalitet. 

Dersom du ønsker å følge med på hva vi driver med, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev her.
https://mestring.no/om-oss/nyhetsbrev/
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Læring og mestring innen helse – fordi det lønner seg

Dette heftet gir et innblikk i hva læring og mestring innen helse handler om og hvorfor dette er viktig for den enkelte, helsetjenesten og samfunnet.

Podcast Spor av mestring

Spor av mestring er en podkast om mestring og menneskemøter i helsetjenesten. I podkasten møter du erfarne brukerrepresentanter og fagpersoner med ulik bakgrunn, kompetanse og innsikt som forteller om veien til mestring i ulike sammenhenger.

SMIL-guide

SMIL-guide som beskriver mer detaljert hva SMIL-tilbudet handler om, hvordan tilbudet kan iverksettes, gjennomføres og evalueres samt hvorfor dette er hensiktsmessig.


Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Siw Bratli, leder ved NK LMH SMIL-tilbudet. Forskning viser at deltakelse på lærings- og mestringstilbud kan ha stor betydning for personer som er rammet av sykdom og deres pårørende.

Fortell litt om NK LMH og deres oppdrag

–De fleste av oss lever hele eller store deler av livet med helseutfordringer, også som pårørende. I NK LMH jobber vi for at alle som er berørt skal få den oppfølgingen de trenger for å leve et godt liv. Vi gjør dette ved å gi faglig støtte til ansatte i helsetjenesten og andre relevante sektorer som utdanningssektoren.

–Våre hovedoppgaver er forskning, fagutvikling og formidling knyttet til læring og mestring ved helseutfordringer og kompetanseheving innen helsepedagogikk. 

–Vi forsker, samler kunnskap og deler med de som møter pasienter og pårørende i sin arbeidshverdag, men også de som jobber med barn og unge som står i fare for å utvikle fysisk eller psykisk sykdom på grunn av vanskelige familiesituasjoner. 

Hva er et lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstilbud er strukturerte pedagogiske tilbud for pasienter og pårørende. Innhold og form på lærings- og mestringstilbud varierer, men felles for tilbudene er målet om å styrke egenmestring og bedring av livskvalitet. Tilbudene kan ha alt fra forebyggende til rehabiliterende hensikt, alt etter som hva behovet er. 

Forskning viser at deltakelse på lærings- og mestringstilbud kan ha stor betydning for personer som er rammet av sykdom og deres pårørende. Tilbudene kan bidra til:

økt kunnskap og helsekompetanse
bedre håndtering av egen helse
bedre psykisk helse og livskvalitet
økt mestring og mestringstro
økt sosial støtte og håp
mer positiv selvforståelse
økt forståelse og aksept fra andre

Fortell litt om SMIL og hvordan dere håper at materiellet kan bli brukt i skolen?

–SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge som pårørende. SMIL er rettet mot hele familien, med barnas opplevelser og behov i sentrum. Tilbudet er forebyggende og har til hensikt å fremme åpenhet, forståelse og mestring. Gruppen ledes av fagpersoner og personer med egen erfaring fra det å være pårørende barn eller unge. Når mor, far eller søsken har en helseutfordring, kan SMIL være et godt møtested for barn, unge og deres familier. Her kan de få kunnskap, støtte og mulighet til å treffe andre i lignende situasjon.

–Selv om SMIL har blitt utviklet som et tilbud i helsetjenesten, tror vi dette inneholder gode verktøy også for lærere og skolehelsetjenesten å ha i bakhånd i møte med elever som har sykdom i familien. 

–Vi håper at SMIL-materiellet kan være til nytte i undervisning knyttet til livsmestring, men også som en døråpner for de barna som trenger litt ekstra støtte. Skolen og skolehelsetjenesten er en viktig arena for å fange opp barn og unge som kan ha nytte av disse tilbudene. 

Hvor finner lærere og helsepsykepleiere mer informasjon om eksisterende SMIL-tilbud?

Ønsker du mer informasjon om hva SMIL-tilbudet inneholder, kan du besøke www.mestring.no. Vil du vite om det finnes SMIL-tilbud i nærheten av deg, kan du ta kontakt med NK LMH på post@mestring.no. Du kan også kontakte lærings- og mestringssenteret ved det helseforetaket du tilhører, eller se på kommunens nettside om det finnes slike tilbud. 

Dersom du ønsker å følge med på hva vi driver med, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev her.
https://mestring.no/om-oss/nyhetsbrev/
Siw Bratli, leder ved NK LMH om SMIL-tilbudet