Nafo/nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet. NAFO jobber for inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap og utvikler gratis ressurser til bruk i barnehage og skole. Se mer på: https://nafo.oslomet.no/


Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Lærer Marianne forbereder seg på å ta imot nyankomne elever

Marianne Gaasø har jobbet med flerspråklige elever i 20 år. De siste 15 årene har hun vært spesielt opptatt av elever som er nye i Norge. I denne filmen forbereder hun seg til å ta imot nyankomne elever. Hun forteller om hvordan hun bruker elevenes flerspråklighet som ressurs selv om hun ikke selv snakker disse språkene.

NAFO Kompetansepakke om nyankomne

Til lærere som underviser elever og deltakere som er nye i Norge.

NAFO Fortellinger på flere språk

Her finner du lenker til fortellinger og bøker på flere språk, både tekster og innlest lyd, som egner seg for barn, elever og voksne.


Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Marit Lunde forteller om deres arbeid og materiell de har på subjectaid.no

Hei Marit! Fortell litt om NAFO og hva dere gjør?
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet. Vi jobber for at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver skal bli ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Våre nettsider nafo.oslomet.no gir deg som lærer god oversikt når det gjelder opplæring av minoritetsspråklige elever.


Dere har laget en flerspråklig hei-plakat. Fortell litt mer om den?
Denne plakaten inneholder ordet "hei" på 16 ulike språk og læreren/barnehagelæreren kan også legge til andre språk i egne bobler. Plakaten er fin å bruke til en samtale i om ulike språk og antall språk det snakkes til sammen klassen/gruppa. Etter samtalen kan plakaten henges opp og kanskje klassen/gruppen kan lære å si hei på alle språkene?

Dere har laget en flyer over flerspråklige resurser, fortell litt mere om det?
Vi ønsket å gi en lett tilgjengelig oversikt over flerspråklige ressurser som både kan brukes av lærere og elevene selv. Det er mange som ikke kjenner til ressursene og vi håper at dette kan få flere til å bruke dem. Når det nå står i Læreplanens overordet del at alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet, kan dette være en måte å la elevene erfare dette på.

Hvordan vil dere at lærerne skal bruke informasjonen på best mulig måte?
Vi ønsker at lærerne går inn og blir kjent med de ulike ressursene selv. På den måten kan de vurdere hvilke ressurser de kan bruke når. Ressursene kan brukes både i undervisningen, som lekser og også i foreldresamarbeidet.

Dere har også laget en flerspråklig lab-plakat. Hva kan den brukes til?
På denne plakaten er det bilder av utstyr som er vanlig å bruke på laben med utstyrsordene på seks språk ( bm/nn, arabisk, engelsk, somali, tigrinja og polsk). Disse ordene er det viktig at alle forstå når det skal gjøres labforsøk, og plakaten egner seg til å samtale om hva ordene betyr for så å henge den opp i naturfagsrommet eller realfagsrommet. Når den henger der er den med på å synliggjøre at språkopplæring foregår i alle fag.

Marit Lunde, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Lærerstemmer "Det beste er at det kan henges i klasserommet uten at man trenger å påpeke at det er for elevene som ikke kan norsk. Dermed lærer også norske elever som sliter med begrepene hva ting heter, uten å måtte spørre!"