Lowell

Som en uavhengig aktør på kreditthåndteringsmarkedet opererer vi som mellomleddet mellom de som gir kreditt og de som bruker kreditt. Vi sørger for at bedriften får betalt, mens kunden som har fått betalingsvanskeligheter får hjelp til å betale tilbake. Lowell er et av Europas største aktører innen kreditthåndtering. Selskapet ble dannet i Storbritannia i 2004, men konsernet har over hundre år med erfaring i bransjen.

I Norge har Lowell ca 220 ansatte ved kontoret på Bryn i Oslo. I hele Lowell-konsernet er det om lag 4000 ansatte, hvorav rundt 1000 ansatte befinner seg i Norden. Lowell har hovedkontor i Leeds, Storbritannia og opererer i totalt 8 europeiske land
Trykt materiell for bestilling

Lowell

I et samfunn som i økende grad baserer seg på kreditt, er Lowell nødvendig. Vi drives av vår visjon «Make credit work better for all».

Hvem er Lowell?

Bakgrunn: 
Som en uavhengig aktør på kreditthåndteringsmarkedet opererer vi som mellomleddet mellom de som gir kreditt og de som bruker kreditt. Vi sørger for at bedriften får betalt, mens kunden som har fått betalingsvanskeligheter får hjelp til å betale tilbake. 

Lowell er et av Europas største aktører innen kreditthåndtering. Selskapet ble dannet i Storbritannia i 2004, men konsernet har over hundre år med erfaring i bransjen.

I Norge har Lowell ca 220 ansatte ved kontoret på Bryn i Oslo. I hele Lowell-konsernet er det om lag 4000 ansatte, hvorav rundt 1000 ansatte befinner seg i Norden. Lowell har hovedkontor i Leeds, Storbritannia og opererer i totalt 8 europeiske land.

Hvorfor laget vi “Snakk om økonomi”?

Unge mennesker er en risikogruppe når det kommer til gjeld. Mange unge voksne pådrar seg forbruksgjeld de ikke klarer å håndtere, og tallet på inkassosaker er økende for denne gruppen. 

I Lowell ser vi et behov for mer opplæring innen privatøkonomi på videregående skole og kanskje også enda tidligere. Dette vil kunne bidra til økt forståelse for hvordan kredittsyklusen fungerer og gi unge et verktøy som gjør de tryggere i starten på voksenlivet. Uhåndterlig gjeld gir negative konsekvenser generelt, og denne typen gjeld i ung alder gjør det vanskeligere å etablere seg med egen bolig og å stifte familie.

Ikke alle får denne kunnskapen med seg hjemmefra, men gjennom opplæring i skolen kan vi bidra vi til at unge får et sunnere forhold til egen økonomi. 

Hva vil dere at elevene skal lære av det?

Materialet fokuserer på kreditt, netthandel, sosiale medier og kjøpepress, men vår ambisjon er ikke å dekke alle tema på dette feltet. Det finnes allerede skolemateriell om personlig økonomi, så det "Snakk om økonomi" ønsker, er å gi basiskunnskap så elevene kan diskutere hva som kan føre til problematisk gjeld i det digitale forbruks- og kredittsamfunnet.

Undervisningspakken inneholder blant annet fakta om uhåndterlig gjeld og de vanligste årsakene til gjeld. De presenterer også begreper som budsjett, forbrukslån, kreditt og renter.

En annen grunn til at vi ønsker å rette oppmerksomheten mot økonomi, er at mennesker i en sårbar økonomisk situasjon ofte foretrekker å tie om sine utfordringer. Mange føler skyld og skam og ønsker ikke å vise at de har økonomiske problemer. Å tørre å snakke om dette, og å tørre å be om hjelp tidlig dersom man havner i økonomisk uføre er viktig, fordi situasjonen risikerer  å forverre seg desto lengre tid det tar før en tar tak i problemene.

Hvordan håper dere at veiledningen blir brukt av lærerne?

Materialet kan brukes for elever på 10.trinn og videregående skole og består av en lærerveiledning som forklarer hvordan leksjonen kan utføres; og en PowerPoint-presentasjon, som inkluderer en film som skal vekke oppmerksomheten til elevene. Det er også øvelser som kan gjøres i klasserommet i form av spørsmål om økonomi og samtalekort som kan skrives ut og brukes i gruppeøvelser.

Spørsmålene om økonomi skal bidra til å øke de unges bevissthet om hvordan man påvirkes av- og handler i det digitale forbruker- og kredittsamfunnet.

Presentasjonen består av totalt 26 sider, og starter med en film på ca. 2 minutter.  Sidene inneholder blant annet fakta om uhåndterlig gjeld og de vanligste årsakene til gjeld. De presenterer også begreper som budsjett, forbrukslån, kreditt og renter.

Samtalekortene inneholder spørsmål om økonomi, kreditt, netthandel og forbruk og er tenkt brukt i grupper. 
Espen Jørgensen