Kvinnefronten

Kvinnefronten er Norges eldste radikale kvinneorganisasjon. Vi driver et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid, og vårt mål er kvinnefrigjøring.


Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her
Mørketall. Undervisningskort

Dette er en serie med diskusjonskort om seksualisert vold, grensesetting og samtykke.

Mørketall. Bokliste

Ønsker du å kombinere litteratur og undervisning om seksualisert vold og voldtekt? Vi har laget en liste med forslag til bøker du kan bruke i undervisningen.

Ressurshefte til Mørketallprosjektet

Dette ressurshefte kan brukes som en verktøy for deg som lærer, når du skal undervise om overgrep, grensesetting og samtykke.


Kvinnefronten

1 av 5 jenter under 18 har vært utsatt for overgrep, og mange kjente overgriperen. Det er derfor viktig å bevisstgjøre ungdommer om at alle har rett til å sette sine egne grenser og de må respektere andres.

Hei Rose, fortell om deres materiall - hvorfor har dere tatt frem den?
Materiellet består av et sett med diskusjonskort, og to plakater med budskap om samtykke og hjelpetilbud til utsatte. Kortene inneholder beskrivelser av ulike situasjoner og dilemmaer knyttet til samtykke, overgrep og grensetting. Målet er at elevene skal reflektere rundt dette. Vi håper at å diskutere i fellesskap gjør dem i stand til å ta kloke valg senere.
  

Hvorfor vil dere nå ut med denna informasjonen til lærere og elever i 10. klasse? 
Vi vet at ungdommer er sårbare for voldtekt og overgrep. 1 av 10 kvinner har blitt utsatt for voldtekt, og halvparten var under 18 år da det skjedde. 1 av 5 jenter under 18 har vært utsatt for overgrep, og mange kjente overgriperen. Det er derfor viktig å bevisstgjøre ungdommer om at alle har rett til å sette sine egne grenser og de må respektere andres.
 

Fortell om deres oppdrag på Kvinnefronten
Kvinnefronten er Norges eldste radikale kvinneorganisasjon. Vi driver et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid, og vårt mål er full kvinnefrigjøring. I flere år har vi drevet Mørketallprosjektet, som har utviklet dette undervisningsmateriellet. Målet med prosjektet har vært å bryte tausheten rundt seksualisert vold og voldtekt, og slik forebygge det.  

Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene skal lære av det?
Vi ønsker at diskusjonskortene brukes i seksualundervisningen. En rapport publisert av Sex og samfunn viste at lærere bruker eksterne undervisningsopplegg, og vi håper at våre kort kan være et godt alternativ. Kortene kan også tas frem i andre undervisningssammenhenger, for eksempel i språkfag når elevene leser en novelle om denne tematikken. Plakatene vil gi informasjon om hjelpetilbud til utsatte, og gi en påminnelse om at grenser er personlige og alltid skal respekteres. Det budskapet håper vi at elevene sitter igjen med etter at de har brukt kortene.
 

Hvordan vil dere at lærerne skal bruke materiellet på best mulig måte?
Da vi testet ut kortene var tilbakemeldingene fra lærerne at det hadde fungert godt at elevene først diskuterte kortene i mindre grupper, og at de så snakket sammen i plenum. Da fikk flere elever komme til orde, og det ble fine og konstruktive samtaler i fellesskap. Noen av elevene sa at det hadde vært fint å høre hva klassekameratene mente, og at de lærte mye av det.

Rose Teigen-Fagerheim, prosjektleder for «Mørketall»