Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Virksomheten er basert på gaver og innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler. Flere hundre tusen givere og medlemmer samt støttespillere i næringslivet slutter opp om foreningens arbeid. Denne brede støtten gjør oss til den ledende organisasjon i kreftarbeidet i Norge og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging og informasjon.
Foreningens hovedmål er å
- bidra til at færre skal få kreft
- bidra til at flere skal overleve kreft
- sikre best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende

Kreftforeningen er en av de største bidragsyterne til kreftforskning i Norge, og samarbeider for tiden (2021) med 18 pasient- og likemannsorganisasjoner. Vår visjon er Ingen skal møte kreft alene.


Trykt materiell for bestilling

Skoleopplegg med besøk i Kreftforeningens Vitensenter

Kreftforeningens Vitensenter tilbyr både gratis skolebesøk i senteret i Oslo og digitale undervisningsopplegg. Våre skoleopplegg passer best for 10. trinn og videregående skole.

Skoleopplegg med besøk i Kreftforeningens Vitensenter

Vi har flere ulike opplegg for skoleklasser som vil besøke Kreftforeningens Vitensenter i Oslo sentrum. Alle skoletilbud i Kreftforeningens Vitensenter er gratis og varer i 90 minutter, hvis vi ikke blir enige om noe annet. Oppleggene involverer aktiv bruk av installasjoner i vårt interaktive opplevelsessenter i Kongens gate 6 i Oslo sentrum.

Registrer her

Kreftforeningen

Intervju med Ingvill Moe - Prosjektleder Kreftforeningens Vitensenter om deres 3 undervisningsopplegg om levevaner og helse, rettet mot elever i 10. trinn og VG1.

Kreftforeningens 3 undervisningsopplegg om levevaner og helse, rettet mot elever i 10. trinn og VG1. Fortell litt mer om oppleggene?
Kreftforeningen har flere ulike skoleopplegg for skoleklasser som vil besøke vårt interaktive opplevelsessenter i Oslo sentrum. Da vi måtte stenge Vitensenteret i fjor pga corona, var det naturlig å lage noen programmer som kunne brukes digitalt. En fordel er jo at da kan skoler rundt i hele landet også benytte seg av dette. Oppleggene passer best for 10. trinn og VG1 og dekker flere relevante mål i læreplanen.
  

Hvilken er beste måten for lærerne å bruke oppleggene?
Det beste vil være å se presentasjonsfilmen først. På ca 10 minutter får man innblikk i temaet, og forhåpentligvis blir elever og lærere nysgjerrige på å finne ut mer. Oppgavene er varierte både i innhold og omfang. Man kan derfor velge alt fra bare å bruke en skoletime på temaet, eller å gjøre det til et prosjekt som elevene skal jobbe med over tid.

Alle vet at røyking dreper, hva vet de unge om hvordan tobakk og nye nikotinprodukter påvirker miljøet?
I programmene får elevene nye fakta om tobakk og miljø, og om sol og solarium. Vi knekker myter, og vi ser på markedsføringsmetoder som brukes for å selge oss alkohol, usunn mat, energidrikker og solarium. Hvilken påvirkning utsettes egentlig unge for, og hvilken betydning har egen adferd på helsa? Det vil de finne mer ut av ved å jobbe med oppgavene. Vi vil også være lydhøre for tilbakemeldinger fra lærere, om hvordan dette fungerer.

Hvorfor er dette viktig å snakke om i skolen i dag?
Med all påvirkning de unge utsettes for, har det aldri vært så viktig som nå at elevene rustes til å være kritiske forbrukere. Kanskje føler mange unge seg udødelige en periode. Men de skal i alle fall kunne gjøre gode, informerte valg, og ikke behøve å føle seg lurt, enten det er av tobakksindustrien eller andre. Så mye som hvert tredje krefttilfelle har sammenheng med levevaner, så det er mye vi kan gjøre for minske risikoen. Får de unge med seg gode vaner nå, tar de gjerne disse med seg videre.

 

Fortell litt mer om Kreftforeningens Vitensenter og hvordan skoleklasser kan benytte senteret?
På hverdager kan ungdoms- og videregående skoler komme på besøk med elever. Vi har flere ulike opplegg for skoleklasser som vil besøke oss. Alle oppleggene involverer aktiv bruk av installasjoner og er helt gratis å benytte. Etter et år med bare digital aktivitet, gleder vi oss veldig til igjen å kunne ta imot både skoleklasser og andre fra august, så det er bare å booke tid på Kreftforeningens Vitensenter!

Ingvill Moe - Prosjektleder Kreftforeningens Vitensenter 

Kreftforeningen

Intervju med Mona Bjelland - Prosjektleder og spesialrådgiver forteller om tegneseriekurs for aldersgruppen 9-12 år. Målet med oppleggene er å bidra til tverrfaglig tegneglede, med utgangspunkt i tema som mat og måltider, bevegelse, følelser, søvn og solvett.

Kreftforeningens kan tilby digitale opplegg og tegneglede for 1.-7. trinn. Fortell litt mer om oppleggene?
Kreftforeningen har, med støtte fra Stiftelsen Dam og i samarbeid med Øisteins blyant og Barnekreftforeningen, laget inspirasjonsfilmer og digitalt tegnekurs med aktivitetshefter for barn i alderen 5-9 år. Det er utviklet et eget tegneseriekurs for aldersgruppen 9-12 år. Målet med oppleggene er å bidra til tverrfaglig tegneglede, med utgangspunkt i tema som mat og måltider, bevegelse, følelser, søvn og solvett.


Hvordan kan lærere bruke oppleggene?
1.-4. trinn: Inspirasjonsfilmene er fine å bruke som utgangspunkt for dialog om gode vaner for god helse generelt eller et enkelt tema spesielt på 1.-4. trinn. I tillegg kan de gi inspirasjon til å tegne. Filmene varer i 3-4 minutter.

Tegnekurset for aldersgruppen 5-9 år kombinerer tegnetips og kunnskap om mat/måltider, bevegelse og solvett på en fin måte. Kursbolkene på 4-6 minutter kan kombineres med oppgaver fra de nedlastbare aktivitetsheftene, eller kurs og oppgaver kan brukes hver for seg.  

5.-7. trinn: I flere læreplanmål kan en tidsreise være egnet som inngang til temaet. I den sammenhengen kan tanken om at en avatar reiser frem eller tilbake i tid på elevens vegne brukes. Videre kan det eleven opplever eller observerer presenteres via en tegneserie. I tegneseriekurs-konseptet gir Øistein gode råd om hvordan en historie kan formidles generelt, og via en tegneserie spesielt. En digital «Hall of fame», basert på bidrag fra tegnekonkurranse, kan brukes for å gi elevene inspirasjon.

Hvordan er tverrfaglig tegneglede relevant i skolen i dag?
Dette opplegget passer godt til det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». I tillegg kan tegning passe i fag som mat og helse, kroppsøving, norsk, naturfag og samfunnsfag – hvor tema som mat, bevegelse, sol og historiefortelling er relevante. Sist, men ikke minst, passer oppleggene inn mot kunst og håndverk.
 

Fortell litt mer om Kreftforeningens Vitensenter og hvordan skoleklasser kan benytte senteret?
På hverdager kan ungdoms- og videregående skoler komme på besøk med elever. Vi har flere ulike opplegg for skoleklasser som vil besøke oss. Alle oppleggene involverer aktiv bruk av installasjoner og er helt gratis å benytte. For barneskoler har vi det digitale opplegget med Øisteins blyant.

Mona Bjelland - Prosjektleder og spesialrådgiver
Lærerstemmer "Jeg skal bruke undervisningsopplegget for første gang kommende skoleår på vg1 HO, jeg er meget fornøyd med innholdet."

"Lettfattelig kunnskap om et tema som kan være vanskelig dersom elever opplever dette. Heftet kan brukes som en ramme rundt opplegget for denne eleven, og også klassen/gruppen som helhet."