Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet er den norske seksjonen av Women's International League for Peace and Freedom som ble stiftet i Haag i 1915 i et forsøk på å stoppe første verdenskrig. Vi har avdelinger i 41 land, fordelt på alle kontinent, og vi har rådgivende status i FN.

IKFF/WILPF arbeider for fred, nedrustning og internasjonal solidaritet gjennom et kvinneperspektiv - og for å omdirigere viktige ressurser fra krig og militarisme til å skape en grønnere, mer rettferdig og fredelig verden for alle. IKFF har syv lokallag i Norge og vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Trykt materiell for bestilling